Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2019

22.05.2019

Główny Urząd Statystyczny przekazał informację o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2019. Przeciętne uposażenie wzrosło w kwietniu o 21,59 PLN do 5186,12 PLN tj. o 0,4%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 345,68 PLN tj. o 7,1%. Zatrudnienie okazało się o 1,2 tys. osób niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6392,4 tys. osób. W porównaniu do sytuacji sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 180,0, tys. osób tj. o 2,9%. Dynamika płac okazała się nieco wyższa od zakładanej i stanowiła pewne odreagowanie słabszego od oczekiwań marca.

W maju płace zazwyczaj ulegają korekcie w stosunku do obserwowanych w kwietniu, kiedy płaconych jest więcej ruchomych składników wynagrodzeń. Tegoroczna korekta może okazać się zbliżona do obserwowanej przed rokiem i wynieść około 3,0%.

W konsekwencji roczna dynamika płacy może utrzymać w maju wynik obserwowany w kwietniu tj. 7,1%. W przypadku zatrudnienia widoczne powinny być wzrosty związane tak z rosnącym popytem na pracowników sezonowych, jak również uruchamianiem inwestycji w rozbudowę mocy produkcyjnych.

Roczna dynamika płac do końca roku powinna oscylować w granicach 6%-7%, a średnioroczny wzrost płac wyniesie 7,0%. Oczekujemy, że średnia płaca w grudniu 2019 r. wyniesie 5736 PLN i będzie o 8,7% wyższa, niż przed rokiem.

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista KIG
tel. + 48 22 630 97 24
tel. kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.