Wyniki przemysłu w kwietniu 2019

22.04.2019

Główny Urząd Statystyczny poinformował o wynikach przemysłu w kwietniu 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 3,6% niższa niż w marcu lecz jednocześnie o 9,2% wyższa niż przed rokiem.  Spadek o charakterze sezonowym okazał się jednak płytszy niż przed rokiem. Wyniki kwietnia okazały się lepsze od oczekiwanych. Były prawdopodobnie odreagowaniem słabszych niż się spodziewano danych za marzec. Najwyraźniej miało miejsce pewne przesunięcie realizacji części dostaw z marca na kwiecień.

Statystyki sprzedaży sporządzane w formule wykluczającej wpływ czynników o charakterze sezonowym pokazywały wzrost sprzedaży w kwietniu o 0,1% oraz wzrost w stosunku do wyniku wypracowanego przed rokiem o 6,5%.

Spadek sprzedaży w kwietniu wynoszący przeciętnie 3,6% był wypadkową głównie zmniejszenia produkcji w przetwórstwie przemysłowym o 3,1%, potęgowanymi spadkami w górnictwie i wydobywaniu o 5,8% oraz w zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę 10,3% (patrz spadające zapotrzebowanie na ciepło i światło w miarę postępowania wiosny). Skalę spadku sprzedaży w kwietniu spłycił wzrost sprzedaży dostawach wody i gospodarce ściekami o 2,3%.

Ponad dziesięcioprocentowy wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym zaobserwowano w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (12,7%). W przetwórstwie przemysłowym produkcja wzrosła o 9,6%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię o 5,6% natomiast w górnictwie i wydobywaniu o 3,3%.

W czterech pierwszych miesiącach roku produkcja okazała się o 6,8% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po trzech miesiącach roku wzrost wynosił 6,1%.

W kwietniu ceny przemysłowe wzrosły przeciętnie o 0,4% podczas gdy w marcu wzrost cen wyniósł 0,1%. Roczna dynamika cen przemysłowych w kwietniu wzrosła do 2,6% wobec notowanych w marcu 2,5%.

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista KIG
tel. + 48 22 630 97 24
tel. kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.