Szybki szacunek inflacji w lipcu 2019

31.07.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 r. W miesiącu tym ceny okazały się takie same jak w czerwcu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,9% (w czerwcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,6%). Dane te okazały się wyższe od prognozowanych przez rynek.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 0,3% wyższe niż w czerwcu i o 6,8% wyższe niż przed rokiem. Ceny energii utrzymały się na tym samym poziomie w stosunku do poprzedniego miesiąca i niższe niż przed dwunastoma miesiącami o 1,0%. W przypadku paliw do prywatnych środków transportu odnotowano spadek cen w skali miesiąca o 1,6% i wzrost o 0,7% w skali roku.

Pełne dane o inflacji za maj Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 14 sierpnia.


Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.