Bezrobocie rejestrowane w kwietniu 2022

25.05.2022

Bezrobocie rejestrowane w kwietniu 2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2022. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 878,0 tys. osób i była o 24,1 tys. osób niższa niż w końcu marca oraz o 175,8 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się nieco słabsze od naszej prognozy.

W kwietniu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 100,8 tys. wobec 111,8 tys. w marcu i 84,6 tys. w kwietniu roku 2021. Jednoczenie w kwietniu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 124,9 tys. osób wobec 131,5 tys. w marcu oraz 109,2 tys. w kwietniu roku 2021. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni kwietnia 100,4 tys. wobec 140,7 tys. w marcu i 110,1 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu kwietnia 5,2% była niższa niż w marcu o 0,2 pkt proc. Jednocześnie okazała się być ona o 1,1 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem lepszym niż w marcu, kiedy stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 1,0 pkt proc. Tymczasem jeszcze w maju 2021 notowana była nadwyżka stopy nad tą sprzed roku – wynosząca 0,1 pkt proc. Stopa bezrobocia w kwietniu 2022 była zgodna z naszą prognozą.

Kwiecień zazwyczaj przynosi wyraźną poprawę w statystykach bezrobocia. Jest to związane z dwoma tendencjami. Po pierwsze rozwija się odczuwalny w okresie wiosny i lata popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Po drugie firmy zaczynają intensywniej zatrudniać pracowników, by móc sprostać tegorocznemu poziomowi zamówień.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 16 007 tys. osób była w kwietniu wyższa niż przed rokiem o 333,4 tys. tj. 2,1%. Aktywnych zawodowo było w końcu kwietnia 16 885 tys. osób – około 158 tys. i 1,1% więcej niż przed rokiem.

W najbliższych miesiącach, wraz z dalszym wchodzeniem w okres wiosenny i letni bezrobocie rejestrowane będzie systematycznie spadać. Lokalne minimum oczekiwane jest tu od sierpnia do października ze stopą bezrobocia prognozowaną na 4,8% przy 820 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Zima przyniesie sezonowe pogorszenie. W końcu grudnia 2022 stopa bezrobocia może wynieść 5,0% przy liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na poziomie 850 tys. osób.

 

 

Piotr Soroczyński

Główny ekonomista KIG

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.