Bezrobocie rejestrowane w lutym 2020 r.

24.03.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2020 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 919,9 tys. osób i była o 2,3 tys. osób niższa niż w końcu stycznia oraz o 96,8 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,5% okazała się być taka sama jak w styczniu i jednocześnie o 0,6 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Tempo spadku stopy bezrobocia w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego utrzymało się.

Lutowe wyniki są z reguły wciąż pod mocnym wpływem sezonowego wzrostu bezrobocia jakie jest zazwyczaj obserwowane w miesiącach jesiennych i zimowych. Gaśnie bowiem wtedy zapotrzebowanie na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i szeroko rozumianych usługach turystycznych. Styczeń i luty przynoszą typowe dla tego okresu kolejne poważniejsze wzrosty bezrobocia. Zazwyczaj też pierwszej poprawy wypatruje się dopiero w marcu. Tegoroczny luty prezentował się więc nadspodziewanie dobrze (bezrobotnych minimalnie ale jednak ubyło, stopa bezrobocia nie wzrosła)

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje poziomy liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 806 tys. osób była w lutym wyższa niż przed rokiem o 155 tys. tj. 1,0%. Aktywnych zawodowo było 16 726 tys. osób – około 58 tys. więcej niż przed rokiem.

 

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.