Bezrobocie rejestrowane w sierpniu 2020 r.

23.09.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2020. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1028,0 tys. osób i była o 1,5 tys. osób niższa niż w końcu lipca oraz o 162,5 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Dane te były lepsze od oczekiwanych.

W sierpniu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 99,2 tys. wobec 111,4 tys. w lipcu i 117,4 tys. w sierpniu roku ubiegłego. Jednoczenie w sierpniu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 100,7 tys. osób wobec 108,4 tys. w lipcu oraz 120,3 tys. w sierpniu roku ubiegłego. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni sierpnia 96,4 tys. wobec 105,9 tys. w lipcu i 108,8 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu sierpnia 6,1% okazała się być taka sama jak w dwóch poprzednich miesiącach. Jednocześnie okazała się być ona o 0,9 pkt proc. wyższa niż przed rokiem.

Sierpniowe tendencje aktualne również i w tym roku

Sierpień zazwyczaj przynosi stabilizację lub lekką poprawę w statystykach bezrobocia. Dzieje się tak w związku z utrzymywaniem się typowego dla okresu wiosny i lata wzrostu popytu na pracowników sezonowych  w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Działo się tak również w roku bieżącym, mimo poważnych obaw związanych z wpływem koronawirusa na gospodarkę. Na sierpień miała bowiem przypaść spora fala napływu do bezrobocia osób które wypowiedzenia dostały wiosną (ale obowiązywał w ich przypadku trzymiesięczny okres wypowiedzenia).

Dane lepsze niż oczekiwano

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje poziomy liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 825 tys. osób była w sierpniu niższa niż przed rokiem o 46 tys. tj. 0,3%. Aktywnych zawodowo było w końcu sierpnia 16 853 tys. osób – około 208 tys. i 1,3% więcej niż przed rokiem. Dane za sierpień są wyraźnie lepsze od oczekiwanych.

Do końca roku bezrobocie może pójść w górę

Miesiące jesieni przynoszą typowo sezonowy wzrost bezrobocia związany ze spadkiem popytu na prace sezonowe. W konsekwencji do końca roku bezrobocie może stopniowo rosnąć. Na koniec grudnia oczekujemy stopy bezrobocia na poziomie 6,5% i liczby bezrobotnych sięgającej 1095 tys. osób.

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.