Bezrobocie rejestrowane w sierpniu 2021

23.09.2021

Bezrobocie w sierpniu zgodne z oczekiwaniami rynkowymi

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 960,8 tys. osób i była o 14,1 tys. osób niższa niż w końcu lipca oraz o 67,2 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane okazały się zgodne z oczekiwaniami KIG i prognozami rynkowymi.

W sierpniu, liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 95,4 tys. wobec 97,0  tys. w lipcu i 99,2 tys. w sierpniu roku ubiegłego. Jednoczenie w sierpniu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 109,4 tys. osób wobec 115,5 tys. w lipcu oraz 100,7 tys. w sierpniu roku ubiegłego. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni sierpnia 116,6 tys. wobec 122,4 tys. w lipcu i 96,4 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu sierpnia 5,8% była na takim samym poziomie jak w lipcu. Jednocześnie okazała się być ona o 0,3 pkt proc. niższa niż przed rokiem.

Sierpniowe dane z rynku pracy nie są zaskakujące. Sierpień zazwyczaj przynosi stabilizację (lub lekką poprawę) w statystykach bezrobocia. Dzieje się tak w związku z utrzymywaniem się typowego dla okresu wiosny i lata wzrostu popytu na pracowników sezonowych  w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych.

Dla grudnia 2021 stopa bezrobocia prognozowana jest na 5,8% przy 985 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Zobacz inne analizy makro

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.