Bezrobocie w grudniu 2023 ze wzrostem o 0,1 pkt proc. Najnowsze dane GUS

24.01.2024

Zgodnie z prognozą ekspertów KIG stopa bezrobocia wzrosła do 5,1%

bezrobocieBezrobocie rejestrowane w grudniu 2023 

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2023.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 788,2 tys. osób i była o 14,8 tys. osób wyższa niż w końcu listopada oraz o 24,1 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się zgodne z naszą prognozą.

W grudniu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 101,1 tys. wobec 104,7 tys. w listopadzie i 113,0 tys. w grudniu roku 2022. Jednoczenie w grudniu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 86,3 tys. osób wobec 101,7 tys. w listopadzie oraz 100,9 tys. w grudniu roku 2022. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni grudnia 69,1 tys. wobec 78,0 tys. w listopadzie i 68,3 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia na poziomie 5,1%

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu grudnia 5,1% była o 0,1 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie okazała się być ona o 0,1 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem takim samym jak w listopadzie. Poziom stopy bezrobocia w grudniu był zgodny z medianą prognoz rynkowych i naszą prognozą.

Grudzień to okres, w którym statystyki bezrobocia pogarszają się. Na rynek pracy wszak nie działa już pozytywnie niedawny popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Wręcz przeciwnie widać wyraźny napływ do bezrobocia osób tracących pracę o charakterze sezonowym. W kolejnych miesiącach sytuacja na rynku pracy może być jeszcze trudniejsza.

Liczba pracujących niższa niż przed rokiem o 142 tys. tj. 0,96%

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 14 667 tys. osób była w grudniu niższa niż przed rokiem o 142 tys. tj. 0,96%. Aktywnych zawodowo było w końcu grudnia 15 455 tys. osób – około 166 tys. i 1,06% mniej niż przed rokiem.

W następnych dwóch miesiącach sytuacja na rynku pracy będzie się sezonowo pogarszać. W sezonowym maksimum bezrobocia – tj. w lutym – stopa bezrobocia może sięgać 5,4% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 tys. osób. Stopniowej poprawy należy wyczekiwać od marca. W miesiącach wiosennych i letnich bezrobocie będzie się sezonowo obniżać do września. Wtedy stopa bezrobocia wynosić może 4,7% przy liczbie zarejestrowanych bezrobotnych wynoszącej 730 tys. osób.

 

Zobacz także inne raporty KIG

Pobierz dane >>> bezrobocie rejestrowane w grudniu 2023


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.