Bezrobocie w końcu grudnia na poziomie 5,2%. Wyniki lepsze od prognozowanych

25.01.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2022 

bezrobocie

Bezrobocie rejestrowane w grudniu 2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2022. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 812,3 tys. osób i była o 12,1 tys. osób wyższa niż w końcu listopada oraz o 82,9 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się lepsze od naszej prognozy.

W grudniu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 113,0 tys. wobec 114,3 tys. w listopadzie i 101,4 tys. w grudniu roku 2021. Jednoczenie w grudniu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 100,9 tys. osób wobec 110,2 tys. w listopadzie oraz 105,0 tys. w grudniu roku 2021. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni grudnia 68,3 tys. wobec 78,9 tys. w listopadzie i 97,0 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu grudnia 5,2% była o 0,1 pkt proc. wyższa niż w listopadzie. Jednocześnie okazała się być ona o 0,6 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem słabszym niż w listopadzie, kiedy to stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 0,7 pkt. proc. Poziom stopy bezrobocia w grudniu był zgodny z medianą prognoz rynkowych i nieco lepszy od naszej prognozy.

Grudzień to zazwyczaj kontynuacja okresu, w którym statystyki bezrobocia pogarszają się. Na rynek pracy nie działa już pozytywnie silny do niedawna popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych, a wręcz przeciwnie – spadający popyt na owych pracowników zaczyna zwiększać bezrobocie. Takie niekorzystne tendencje zazwyczaj obserwowane są przynajmniej do lutego.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 14 809 tys. osób była w grudniu wyższa niż przed rokiem o 270 tys. tj. 1,85%. Aktywnych zawodowo było w końcu grudnia 15 621 tys. osób – około 187 tys. i 1,21% więcej niż przed rokiem.

Zima przynosi sezonowe pogorszenie na rynku pracy. Lokalne maksimum oczekiwane jest w lutym ze stopą bezrobocia na poziomie 5,7% oraz liczbą osób w rejestrach bezrobotnych rzędu 895 tys. Wiosną i latem sytuacja na rynku pracy będzie się sezonowo poprawiać, lecz słabiej niż zazwyczaj. W konsekwencji czasowo liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia mogą okazać się nieco wyższe niż przed dwunastoma miesiącami. Oczekujemy, że w końcu roku 2023 wynosić będzie 5,1% przy liczbie bezrobotnych sięgającej 800 tys. osób.

Zobacz także inne raporty KIG


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.