Bezrobocie w końcu lipca na poziomie 4,9%

24.08.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu lipca 2022 
bezrobocie w marcu

Bezrobocie rejestrowane w lipcu 2022

  • Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 810,2 tys. osób i była o 7,8 tys. osób niższa niż w końcu czerwca oraz o 164,7 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się lepsze od naszej prognozy.
  • W lipcu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 103,5 tys. wobec 93,6 tys. w czerwcu i 97,0 tys. w lipcu roku 2021.
  • Jednoczenie w lipcu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 111,3 tys. osób wobec 125,8 tys. w czerwcu oraz 115,5 tys. w lipcu roku 2021.
  • Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni lipca 89,7 tys. wobec 96,2 tys. w czerwcu i 122,4 tys. przed dwunastoma miesiącami.  

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu lipca 4,9% była taka sama jak w czerwcu. Jednocześnie okazała się być ona o 1,0 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem słabszym niż w czerwcu, kiedy stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 1,1 pkt proc. Stopa bezrobocia w lipcu 2022 była zgodna z naszą prognozą. 

Lipiec zazwyczaj przynosi poprawę w statystykach bezrobocia. Rozwija się wciąż bowiem odczuwalny w okresie wiosny i lata popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. W tym roku czerwiec przyniósł poprawę mocniejszą niż zwykle, a lipiec nieznacznie słabszą.  

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo.

  • Liczba pracujących wynosząc około 15 725 tys. osób była w lipcu wyższa niż przed rokiem o 176 tys. tj. 1,1%.
  • Aktywnych zawodowo było w końcu lipca 16 535 tys. osób – około 11 tys. i 0,07% więcej niż przed rokiem.  

W najbliższych miesiącach, wraz z dalszym wchodzeniem w okres letni bezrobocie rejestrowane będzie spadać. Lokalne minimum oczekiwane jest tu od sierpnia do października ze stopą bezrobocia prognozowaną na 4,8% przy 800 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Zima przyniesie sezonowe pogorszenie. W końcu grudnia 2022 stopa bezrobocia może wynieść 5,0% przy liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na poziomie 835 tys. osób

Zobacz także inne raporty KIG


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.