Bezrobocie w końcu listopada na poziomie 5,1%

23.12.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2022 

bezrobocie
Bezrobocie rejestrowane w listopadzie 2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2022.

  • Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 800,2 tys. osób i była o 4,2 tys. osób wyższa niż w końcu października oraz o 98,6 tys. osób niższa niż przed rokiem.
  • Dane te okazały się lepsze od naszej prognozy.

W listopadzie liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 114,3 tys. wobec 118,8 tys. w październiku i 101,1 tys. w listopadzie roku 2021. Jednoczenie w listopadzie z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 110,2 tys. osób wobec 124,5 tys. w październiku oraz 113,2 tys. w listopadzie roku 2021. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni listopada 78,9 tys. wobec 88,5 tys. w październiku i 113,6 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu listopada 5,1% była taka sama jak w październiku. Jednocześnie okazała się być ona o 0,7 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem słabszym niż w październiku, kiedy to stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 0,8 pkt. proc. Poziom stopy bezrobocia w listopadzie był zgodny z medianą prognoz rynkowych i nieco lepszy od naszej prognozy.

Listopad to zazwyczaj początek okresu, w którym statystyki bezrobocia pogarszają się. Na rynek pracy nie działa już pozytywnie silny do niedawna popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych, a wręcz przeciwnie – spadający popyt na owych pracowników zaczyna zwiększać bezrobocie. Takie niekorzystne tendencje zazwyczaj obserwowane są przynajmniej do lutego.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 14 890 tys. osób była w listopadzie wyższa niż przed rokiem o 292 tys. tj. 2,00%. Aktywnych zawodowo było w końcu listopada 15 690 tys. osób – około 194 tys. i 1,25% więcej niż przed rokiem.

Jesteśmy obecnie w końcówce lokalnego minimum dla poziomu bezrobocia rejestrowanego. Zima przynosi sezonowe pogorszenie. W końcu grudnia 2022 stopa bezrobocia może wynieść 5,3% przy liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na poziomie 830 tys. osób. Lokalne maksimum oczekiwane jest w lutym ze stopą bezrobocia na poziomie 5,7% oraz liczbą osób w rejestrach bezrobotnych rzędu 895 tys. Wiosną i latem sytuacja na rynku pracy będzie się sezonowo poprawiać, lecz słabiej niż zazwyczaj. W konsekwencji czasowo liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia mogą okazać się nieco wyższe niż przed dwunastoma miesiącami.

bezrobocie

Zobacz także inne raporty KIG


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.