Bezrobocie w końcu sierpnia na poziomie 4,8%

23.09.2022

Jesteśmy obecnie w okresie lokalnego minimum dla poziomu bezrobocia. Potrwa ono do października. Zima przyniesie sezonowe pogorszeniebezrobocie w marcu

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2022 

  • Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 806,9 tys. osób i była o 3,3 tys. osób niższa niż w końcu lipca oraz o 153,9 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się zbliżone od naszej prognozy.
  • W sierpniu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 106,8 tys. wobec 103,5 tys. w lipcu i 95,4 tys. w sierpniu roku 2021.
  • Jednoczenie w sierpniu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 110,1 tys. osób wobec 111,3 tys. w lipcu oraz 109,4 tys. w sierpniu roku 2021.
  • Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni sierpnia 98,7 tys. wobec 89,7 tys. w czerwcu i 116,6 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu sierpnia 4,8% była o 0,1 pkt proc. niższa niż w lipcu. Jednocześnie okazała się być ona o 1,0 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem identycznym jak w lipcu. Stopa bezrobocia w sierpniu 2022 była zgodna z naszą prognozą. Wchodząc nieco „w kuchnię” analityczną warto wskazać, że gdybyśmy widzieli w sprawozdawczości GUS dane prezentowane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku – spadek stopy bezrobocia między lipcem i sierpniem byłby niemal niezauważalny.

Sierpień zazwyczaj przynosi stabilizację w statystykach bezrobocia (na bardzo dobrym poziomie). Wciąż jest bowiem silny – jak w całym okresie wiosny i lata – popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo.

  • Liczba pracujących wynosząc około 16 004 tys. osób była w sierpniu wyższa niż przed rokiem o 399 tys. tj. 2,56%.
  • Aktywnych zawodowo było w końcu sierpnia 16 810 tys. osób – około 245 tys. i 1,48 % więcej niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia utrzymywać się będzie na poziomie zbliżonym do 4,8%, a liczba bezrobotnych w okolicach 800 tys. osób. Zima przyniesie sezonowe pogorszenie. W końcu grudnia 2022 stopa bezrobocia może wynieść 5,0% przy liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na poziomie 835 tys. osób. Lokalne maksimum oczekiwane jest w lutym ze stopą bezrobocia na poziomie 5,2% oraz liczbą osób w rejestrach bezrobotnych rzędu 875 tys.

Zobacz także inne raporty KIG


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.