Bezrobocie w końcu stycznia na poziomie 5,5%

23.02.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu stycznia 2023

bezrobocie

Bezrobocie rejestrowane w styczniu 2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu stycznia 2023. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 857,6 tys. osób i była o 45,3 tys. osób wyższa niż w końcu grudnia oraz o 69,5 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się lepsze od naszej prognozy.

W styczniu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 131,5 tys. wobec 113,0 tys. w grudniu i 114,5 tys. w styczniu roku 2022. Jednoczenie w styczniu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 86,2 tys. osób wobec 100,9 tys. w grudniu oraz 82,6 tys. w styczniu roku 2022. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni stycznia 92,0 tys. wobec 68,3 tys. w grudniu i 115,8 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,5% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż w grudniu. Jednocześnie okazała się być ona o 0,4 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem słabszym niż w grudniu, kiedy to stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 0,6 pkt. proc. Poziom stopy bezrobocia w styczniu był wyższy niż mediana prognoz rynkowych i zgodny z naszą prognozą.  

Styczeń to zazwyczaj kontynuacja okresu, w którym statystyki bezrobocia pogarszają się. Na rynek pracy nie działa już pozytywnie silny do niedawna popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych, a wręcz przeciwnie – spadający popyt na owych pracowników zaczyna zwiększać bezrobocie. Takie niekorzystne tendencje zazwyczaj obserwowane są przynajmniej do lutego.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 14 735 tys. osób była w styczniu niższa niż przed rokiem o 51 tys. tj. 0,35%. Aktywnych zawodowo było w końcu grudnia 15 593 tys. osób – około 121 tys. i 0,77% mniej niż przed rokiem.

Zima przynosi sezonowe pogorszenie na rynku pracy. Lokalne maksimum oczekiwane jest w lutym ze stopą bezrobocia na poziomie 5,7% oraz liczbą osób w rejestrach bezrobotnych rzędu 890 tys. Wiosną i latem sytuacja na rynku pracy będzie się sezonowo poprawiać, lecz słabiej niż zazwyczaj. W konsekwencji czasowo liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia mogą okazać się nieco wyższe niż przed dwunastoma miesiącami. Oczekujemy, że w końcu roku 2023 wynosić będzie 5,1% przy liczbie bezrobotnych sięgającej 800 tys. osób.

Zobacz także inne raporty KIG


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.