Bezrobocie w kwietniu 2024 ze spadkiem o 0,2 pkt proc. Najnowsze dane GUS

27.05.2024

Stopa bezrobocia spada do 5,1%. Liczba bezrobotnych maleje o 25,1 tys.

bezrobocieBezrobocie rejestrowane w kwietniu 2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2024.

  • Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 797,1 tys. osób i była o 25,1 tys. osób niższa niż w końcu marca oraz o 24,8 tys. osób niższa niż przed rokiem.
  • Dane te okazały się nieco gorsze od naszej prognozy.

W kwietniu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 96,9 tys. wobec 98,6 tys. w marcu i 87,8 tys. w kwietniu roku 2023. Jednoczenie w kwietniu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 122,0 tys. osób wobec 121,6 tys. w marcu oraz 112,7 tys. w kwietniu roku 2023. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni kwietnia 90,1 tys. wobec 88,1 tys. w marcu i 81,3 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia na poziomie 5,1%

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu kwietnia 5,1% była o 0,2 pkt proc. niższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie okazała się być ona o 0,2 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem lepszym niż w marcu, kiedy to różnica z rokiem poprzednim wynosiła 0,1 pkt proc. Poziom stopy bezrobocia w kwietniu był zgodny z naszą prognoza i konsensusem rynkowym.

W miesiącach letnich prognozowany spadek bezrobocia do 4,7%

Kwiecień to okres, w którym zazwyczaj statystyki bezrobocia wyraźnie poprawiają się. Na rynek pracy działa pozytywnie krzepnący popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. W maju sytuacja na rynku pracy może być jeszcze lepsza.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 14 832 tys. osób była w kwietniu wyższa niż przed rokiem o 147 tys. tj. 1,00%. Aktywnych zawodowo było w końcu kwietnia 15 629 tys. osób – około 122 tys. i 0,79% więcej niż przed rokiem.

W miesiącach wiosny i lata sytuacja na rynku pracy będzie się systematycznie sezonowo poprawiać – do września. Wtedy stopa bezrobocia wynosić może 4,7% przy liczbie zarejestrowanych bezrobotnych wynoszącej 735 tys. osób. W końcówce roku poziom bezrobocia rośnie. Dla końca grudnia oczekujemy stopy bezrobocia na poziomie 4,9% przy liczbie bezrobotnych rzędu 760 tys. osób.

Zobacz także inne raporty KIG

Pobierz dane >>> bezrobocie rejestrowane w kwietniu 2024


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.