Bezrobocie w listopadzie 2023 - niezmiennie na poziomie 5%. Najnowsze dane GUS

22.12.2023

Z końcem 2023 roku, eksperci KIG prognozują 5,1% bezrobocia

bezrobocieBezrobocie rejestrowane w listopadzie 2023 

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2023.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 773,4 tys. osób i była o 3,0 tys. osób wyższa niż w końcu października oraz o 26,8 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się zgodne z naszą prognozą.  

W listopadzie liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 104,7 tys. wobec 113,8 tys. w październiku i 114,3 tys. w listopadzie roku 2022. Jednoczenie w listopadzie z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 101,7 tys. osób wobec 119,3 tys. w październiku oraz 110,2 tys. w listopadzie roku 2022. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni listopada 78,0 tys. wobec 84,7 tys. w październiku i 78,9 tys. przed dwunastoma miesiącami.  

Stopa bezrobocia na poziomie 5%

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu listopada 5,0% była taka sama jak miesiąc wcześniej. Jednocześnie okazała się być ona o 0,1 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem takim samym jak w październiku. Poziom stopy bezrobocia w listopadzie był zgodny z medianą prognoz rynkowych i naszą prognozą.     

Listopad to okres, w którym statystyki bezrobocia zaczynają się pogarszać. Na rynek pracy nie działa już tak pozytywnie popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Wręcz przeciwnie widać napływ do bezrobocia pierwszych osób tracących pracę o charakterze sezonowym. W kolejnych miesiącach sytuacja na rynku pracy może być jeszcze trudniejsza.  

Liczba pracujących niższa niż przed rokiem o 195 tys. tj. 1,31%

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 14 695 tys. osób była w listopadzie niższa niż przed rokiem o 195 tys. tj. 1,31%. Aktywnych zawodowo było w końcu listopada 15 468 tys. osób – około 222 tys. i 1,42% mniej niż przed rokiem.  

Wiosną i latem sytuacja na rynku pracy z przyczyn sezonowych poprawia się. Obecnie wciąż jesteśmy blisko lokalnego minimum dla bezrobocia rejestrowanego. W kilku następnych miesiącach sytuacja będzie się pogarszać. 

Oczekujemy, że w końcu roku 2023 stopa bezrobocia wynosić będzie 5,1% przy liczbie bezrobotnych sięgającej 790 tys. osób. W sezonowym maksimum – tj. w lutym – stopa bezrobocia może sięgać 5,4% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 tys. osób. 

Zobacz także inne raporty KIG

Pobierz dane >>> bezrobocie rejestrowane w listopadzie 2023


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.