Bezrobocie w maju 2023 - ze spadkiem. GUS opublikował najnowsze wyniki

26.06.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w maju 2023

bezrobocie

Bezrobocie rejestrowane w maju 2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu maja 2023. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 802,3 tys. osób i była o 19,6 tys. osób niższa niż w końcu kwietnia oraz o 47,9 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się minimalnie lepsze od naszej prognozy.

W maju liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 93,6 tys. wobec 87,8 tys. w kwietniu i 99,2 tys. w maju roku 2022. Jednoczenie w maju z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 113,2 tys. osób wobec 112,7 tys. w kwietniu oraz 126,9 tys. w maju roku 2022. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni maja 94,8 tys. wobec 81,3 tys. w kwietniu i 106,2 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu maja 5,1% była o 0,1 pkt proc. niższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie okazała się być ona o 0,3 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem nieco słabszym niż w kwietniu, kiedy to stopa bezrobocia była niższa od notowanej przed rokiem o 0,4 pkt proc. Poziom stopy bezrobocia w maju był zgodny z medianą prognoz rynkowych i naszą prognozą.

Maj to środek okresu, w którym statystyki bezrobocia poprawiają się. Na rynek pracy działa pozytywnie popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. W kolejnych miesiącach czynnik ten będzie również oddziaływał.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 14 929 tys. osób, była w maju wyższa niż przed rokiem o 35 tys. tj. 0,23%. Aktywnych zawodowo było w końcu maja 15 731 tys. osób – około 13 tys. i 0,08% mniej niż przed rokiem.

Wiosną i latem sytuacja na rynku pracy z przyczyn sezonowych poprawia się. Lokalne minimum dla bezrobocia rejestrowanego może wynieść około 4,9% – 5,0% dla stopy bezrobocia przy liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w okolicach 775 – 790 tys.

Oczekujemy, że w końcu roku 2023 stopa bezrobocia wynosić będzie 5,1% przy liczbie bezrobotnych sięgającej 800 tys. osób.

Zobacz także inne raporty KIG


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.