Spadek bezrobocia w maju - GUS publikuje dane. Stopa na poziomie 5% i niska liczba bezrobotnych

27.06.2024

Bezrobocie w Polsce spada! W czerwcu sytuacja na rynku pracy może być jeszcze lepsza

bezrobocieBezrobocie rejestrowane w maju 2024

  • Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 776,6 tys. osób i była o 20,5 tys. osób niższa niż w końcu kwietnia oraz o 25,7 tys. osób niższa niż przed rokiem
  • Dane te okazały się zgodne z naszą prognozą

W maju liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 86,1 tys. wobec 96,9 tys. w kwietniu i 93,6 tys. w maju roku 2023. Jednoczenie w maju z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 106,5 tys. osób wobec 122,0 tys. w kwietniu oraz 113,2 tys. w maju roku 2023. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni maja 86,4 tys. wobec 90,1 tys. w kwietniu i 94,8 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu maja 5,0% była o 0,1 pkt proc. niższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie okazała się być ona o 0,1 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem takim jak w kwietniu, kiedy to różnica z rokiem poprzednim również wynosiła 0,1 pkt proc. Poziom stopy bezrobocia w maju był zgodny z naszą prognozą i konsensusem rynkowym.

Maj to okres, w którym zazwyczaj statystyki bezrobocia wyraźnie poprawiają się. Na rynek pracy działa pozytywnie krzepnący popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. W czerwcu sytuacja na rynku pracy może być jeszcze lepsza.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 14 755 tys. osób była w maju niższa niż przed rokiem o 173 tys. tj. -1,16%. Aktywnych zawodowo było w końcu maja 15 532 tys. osób – około 199 tys. i -1,27% mniej niż przed rokiem.

W miesiącach wiosny i lata sytuacja na rynku pracy będzie się systematycznie sezonowo poprawiać – do września. Wtedy stopa bezrobocia wynosić może 4,7% przy liczbie zarejestrowanych bezrobotnych wynoszącej 735 tys. osób. W końcówce roku poziom bezrobocia rośnie. Dla końca grudnia oczekujemy stopy bezrobocia na poziomie 4,9% przy liczbie bezrobotnych rzędu 760 tys. osób.

 

Zobacz także inne raporty KIG

Pobierz dane >>> bezrobocie rejestrowane w maju 2024


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.