Bezrobocie w marcu 2024 ze spadkiem o 0,1 pkt proc. Najnowsze dane GUS

24.04.2024

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu marca 5,3% była o 0,1 pkt proc. niższa niż miesiąc wcześniej

bezrobocieBezrobocie rejestrowane w marcu 2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu marca 2024.

  • Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 822,2 tys. osób i była o 23,1 tys. osób niższa niż w końcu lutego oraz o 24,7 tys. osób niższa niż przed mrokiem.
  • Dane te okazały się zgodne z naszą prognozą.  

W marcu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 98,6 tys. wobec 110,1 tys. w lutym i 111,1 tys. w marcu roku 2023. Jednoczenie w marcu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 121,6 tys. osób wobec 101,9 tys. w lutym oraz 129,0 tys. w marcu roku 2023. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni marca 88,1 tys. wobec 96,8 tys. w lutym i 96,9 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia na poziomie 5,3%

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu marca 5,3% była o 0,1 pkt proc. niższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie okazała się być ona o 0,1 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem słabszym niż w lutym, kiedy to różnica z rokiem poprzednim wynosiła 0,2 pkt proc. Poziom stopy bezrobocia w marcu był zgodny z naszą prognoza i konsensusem rynkowym.

Marzec to okres, w którym zazwyczaj statystyki bezrobocia zaczynają się poprawiać. Na rynek pracy zaczyna działać pozytywnie początek popytu na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. W kwietniu sytuacja na rynku pracy może być jeszcze lepsza.

W miesiącach letnich prognozowany spadek bezrobocia do 4,7%

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 14 691 tys. osób była w marcu niższa niż przed rokiem o 145 tys. tj. 0,98%. Aktywnych zawodowo było w końcu marca 15 513 tys. osób – około 170 tys. i 1,08% mniej niż przed rokiem.

W miesiącach wiosny i lata sytuacja na rynku pracy będzie się systematycznie (sezonowo) poprawiać – do września. Wtedy stopa bezrobocia wynosić może 4,7% przy liczbie zarejestrowanych bezrobotnych wynoszącej 725 tys. osób. W końcówce roku poziom bezrobocia rośnie. Dla końca grudnia oczekujemy stopy bezrobocia na poziomie 4,9% przy liczbie bezrobotnych rządu 755 tys. osób.

Zobacz także inne raporty KIG

Pobierz dane >>> bezrobocie rejestrowane w marcu 2024


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.