Bezrobocie w marcu wyniosło 5,4% - o 0,1 pkt proc. mniej niż w lutym

26.04.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu marca 2022. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 902,1 tys. osób i była o 19,7 tys. osób niższa niż w końcu lutego oraz o 176,3 tys. osób niższa niż przed rokiem.

bezrobocie w marcuDane te okazały się nieco słabsze od naszej prognozy. W marcu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 111,8 tys. wobec 92,9 tys. w lutym i 102,6 tys. w marcu roku 2021. Jednoczenie w marcu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 131,5 tys. osób wobec 98,3 tys. w lutym oraz 123,7 tys. w marcu roku 2021. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni marca 140,7 tys. wobec 117,9 tys. w lutym i 117,9 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu marca 5,4% była niższa niż w lutym o 0,1 pkt proc. Jednocześnie okazała się być ona o 1,0 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem słabszym niż w lutym kiedy stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 1,1 pkt proc. Tymczasem jeszcze w maju 2021 notowana była nadwyżka stopy nad tą sprzed roku – wynosząca 0,1 pkt proc.

Marzec zazwyczaj przynosi poprawę w statystykach bezrobocia. Jest to związane z dwoma tendencjami. Po pierwsze znów zaczyna się odczuwalny w okresie wiosny i lata popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Po drugie firmy zaczynają intensywniej zatrudniać pracowników, by móc sprostać tegorocznemu poziomowi zamówień.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 804 tys. osób była w marcu wyższa niż przed rokiem o 32 tys. tj. 0,2%. Aktywnych zawodowo było w końcu marca 16 706 tys. osób – około 144 tys. i 0,86% mniej niż przed rokiem.

W najbliższych miesiącach wraz z wchodzeniem w okres wiosennym i letnim, bezrobocie rejestrowane będzie systematycznie spadać. Lokalne minimum oczekiwane jest tu dla października ze stopą bezrobocia prognozowaną na 4,8% przy 810 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Zima przyniesie sezonowe pogorszenie. W końcu grudnia 2022 stopa bezrobocia może wynieść 5,0% przy liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na poziomie 840 tys. osób.

Bezrobocie w marcu

Sprawdź dane z ubiegłego miesiąca >>> TUTAJ

Zobacz także inne raporty KIG

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.