Bezrobocie w styczniu 2024 ze wzrostem do 5,4% wobec 5,1% w grudniu

23.02.2024

W sezonowym maksimum bezrobocia – przełom lutego i marca – stopa bezrobocia może sięgać 5,5%

bezrobocieBezrobocie rejestrowane w styczniu 2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu stycznia 2024.

  • Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 837,1 tys. osób i była o 48,9 tys. osób wyższa niż w końcu grudnia oraz o 20,5 tys. osób niższa niż przed rokiem.
  • W styczniu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 134,7 tys. wobec 101,1 tys. w grudniu i 131,5 tys. w styczniu roku 2023.
  • Jednoczenie w styczniu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 85,8 tys. osób wobec 86,3 tys. w grudniu oraz 86,2 tys. w styczniu roku 2023.
  • Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni stycznia 99,1 tys. wobec 69,3 tys. w grudniu i 92,0 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia na poziomie 5,4%

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie okazała się być ona o 0,1 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem takim samym jak w grudniu. Poziom stopy bezrobocia w styczniu był nieznacznie wyższy od średniej z prognoz rynkowych i od naszej prognozy.

Styczeń to okres, w którym statystyki bezrobocia pogarszają się. Na rynek pracy wszak nie działa już pozytywnie niedawny popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Wręcz przeciwnie, widać wyraźny napływ do bezrobocia osób tracących pracę o charakterze sezonowym oraz tych którzy pracę stracili w typowych dla przełomu roku regulacjach poziomu zatrudnienia w firmach. W lutym sytuacja na rynku pracy może być trudniejsza.

Liczba pracujących niższa niż przed rokiem o 70 tys. tj. 0,48%

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 14 665 tys. osób była w styczniu niższa niż przed rokiem o 70 tys. tj. 0,48%. Aktywnych zawodowo było w końcu stycznia 15 502 tys. osób – około 91 tys. i 0,58% mniej niż przed rokiem.

W lutym sytuacja na rynku pracy będzie się wciąż sezonowo pogarszać. W sezonowym maksimum bezrobocia (przełom lutego i marca) stopa bezrobocia może sięgać 5,4% – 5,5% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 – 850 tys. osób. Stopniowej poprawy należy wyczekiwać od marca. W miesiącach wiosennych i letnich bezrobocie będzie się sezonowo obniżać – do września. Wtedy stopa bezrobocia wynosić może 4,7% przy liczbie zarejestrowanych bezrobotnych wynoszącej 730 tys. osób.

Zobacz także inne raporty KIG

Pobierz notatkę >>> bezrobocie rejestrowane w styczniu 2024


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.