Bilans płatniczy w czerwcu 2019

14.08.2019

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w czerwcu.

W jego ramach wciąż całkiem nieźle prezentowały się obroty bieżące, w przypadku których zanotowano nadwyżkę na poziomie 21 mln EUR wobec nadwyżki na poziomie 874 mln EUR z maja oraz nadwyżki sięgającej 192 mln EUR zanotowanej przed rokiem. Dobre wyniki czerwca oparte były głównie o sięgającą 2 106 mln EUR nadwyżkę w wymianie usług. Nie zepsuło ich specjalnie saldo zanotowane w wymianie towarowej – gdzie deficyt był jedynie minimalny (-77 mln EUR, wobec -17 mln EUR z maja i -369 mln EUR z czerwca ubiegłego roku). W obrotach towarowych zwraca uwagę spora korekta tak po stronie eksportu jak importu. Była ona związana w części z krótszym niż zazwyczaj czasem pracy, ale i przyspieszeniem na maj części dostaw, które zazwyczaj realizowane byłyby w czerwcu. Eksport towarów wynosząc w czerwcu 18 068 mln EUR był niższy od majowego o 7,8% i jednocześnie o 1,6% niższy niż przed rokiem. Import towarów w kwocie 18 145 mln EUR był o 7,5% niższy od notowanego w maju i o 3,1 % niższy niż przed rokiem. Wypada nadmienić, że eksport prezentował się nieco lepiej niż w prognozach dla czerwca, import zaś był od prognozowanego mniejszy. W pozycji dochodów pierwotnych zanotowano typowo sezonowy głęboki deficyt w wysokości -1 909 mln EUR. W przypadku dochodów wtórnych czerwiec przyniósł deficyt rzędu 99 mln EUR.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po czerwcu było ujemne i wyniosło -372 mln EUR, co stanowiło odpowiednik -0,07% PKB Polski. Po maju saldo obrotów bieżących wyniosło -201 mln EUR, tj. -0,04% PKB Polski.

Czerwiec przyniósł silny odpływ inwestycji bezpośrednich sięgający aż -2 731 mln EUR (wobec 694 mln EUR napływu w maju i wobec odpływu z czerwca ubiegłego roku w kwocie -341 mln EUR). Jednocześnie zanotowano niewielki napływ inwestycji portfelowych sięgający 190 mln EUR (wobec ich odpływu w maju na poziomie -97 mln EUR i odpływu sprzed roku o -1 517 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 9,5 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego 5,2 mld. Nadwyżka w wysokości 4,3 mld EUR z naddatkiem (blisko dwunastokrotnie) pokrywa zanotowany w ostatnich dwunastu miesiącach deficyt w obrotach bieżących (-372 mln EUR).

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.