• A A A

Bilans płatniczy w grudniu 2021

14.02.2022

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w grudniu 2021

bilans

Bilans płatniczy w grudniu 2021

Jednocześnie zaprezentowana została korekta danych dla listopada (po której dane prezentowały się wyraźnie lepiej niż w informacji sprzed miesiąca).

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie -3 957 mln EUR wobec deficytu z listopada sięgającego -628 mln EUR oraz nadwyżki sprzed roku na poziomie 751 mln EUR. 

Grudniowy deficyt okazał się wyraźnie głębszy od oczekiwanego przez rynek i od naszej prognozy. Był pochodną deficytów w: wymianie towarowej (-2 535 mln EUR wobec deficytu z listopada w wysokości -242 mln EUR), dochodach pierwotnych (-1 806 mln EUR wobec deficytu z listopada na poziomie –2 167 mln EUR), oraz w dochodach wtórnych (-1 115 mln EUR, wobec deficytu z listopada -293 mln EUR). Skalę deficytu ograniczało dodatnie saldo w wymianie usług (1 499 mln EUR wobec 2 074 mln EUR w listopadzie). 

Dobrze prezentowały się obroty w handlu towarami. Grudzień zazwyczaj przynosi istotne zmniejszenie aktywności w wymianie międzynarodowej. Spada bowiem intensywność zaopatrzenia na okres świąt i nowego roku, podobnie jak zapełnianie sklepów kolekcją adekwatną dla jesieni i zimy. W tym jednak roku sezonowe korekty okazały się nieco płytsze niż przed dwunastoma miesiącami. Stało się tak mimo, że wyniki listopada były wyższe od zakładanych.

bilans

Eksport towarów wynosząc w grudniu 24 109 mln EUR był niższy od listopadowego o 12,1%, okazał się jednak o 19,4% wyższy niż przed rokiem (w listopadzie roczna dynamika eksportu była na poziomie 16,3%). Poziom eksportu w grudniu bieżącego roku był nieznacznie niższy od średnio oczekiwanego przez rynek i od oczekiwanego przez nas. Po grudniu suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 281,6 mld EUR co stanowiło odpowiednik 49,3% PKB. Import towarów w grudniu w kwocie 26 644 mln EUR był o 3,7% niższy od notowanego w listopadzie i równocześnie o 35,9% wyższy niż przed rokiem (w listopadzie roczna dynamika importu była na poziomie 29,5%). Wyniki importu okazały się wyraźnie wyższe niż w prognozach. 

bilans

Eksport usług w grudniu wyniósł 5 858 mln EUR wobec 6 180 mln EUR w listopadzie. Import usług wyniósł w  grudniu 4 359 mln EUR wobec 4 106 mln EUR w listopadzie. Eksport usług był o 15,5% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 33,4%. Eksport usług okazał się też wyższy od notowanego w analogicznym okresie roku 2019 – o 17,7%. Import usług w  grudniu okazał się o 27,2% wyższy niż dwa lata temu.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po grudniu okazało się ujemne i  wyniosło -5 177 mln EUR, co stanowiło odpowiednik -0,91% PKB Polski. Po listopadzie saldo obrotów bieżących było ujemne i wyniosło -469 mln EUR, tj. -0,08% PKB Polski. Wypada podkreślić, że tak szybkie pogłębienie ujemnego salda nie prezentuje się dobrze. Ostatni zbliżonej głębokości deficyt mieliśmy w marcu roku 2019.

Grudzień przyniósł odpływ inwestycji bezpośrednich sięgający -72 mln EUR (wobec napływu z listopada na poziomie 1 292 mln EUR i odpływu z grudnia 2020 roku w kwocie -1 122 mln EUR). Jednocześnie zanotowano odpływ inwestycji portfelowych sięgający -356 mln EUR (wobec ich odpływu z listopada na poziomie -383 mln EUR i minimalnego napływu sprzed roku na poziomie 17 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 23,28 mld EUR kapitałów bezpośrednich oraz odpłynęło kapitału portfelowego na kwotę 5,37 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 17,91 mld EUR. Jest to bardzo dobry wynik. Równolegle notowany był deficyt w obrotach bieżących (-5,18 mld EUR).

Wyniki samego grudnia prezentują się słabo – ze względu na głębszy od zakładanego deficyt w obrotach bieżących, spowodowany między innymi nadzwyczaj wysokim importem towarów -pociągającym za sobą pogłębienie deficytu w wymianie handlowej. 

Dane analizowane w perspektywie średnioterminowej prezentują się dobrze – główne ze względu na wysoki napływ kapitału – wielokrotnie wyższy niż deficyt w obrotach bieżących. 

Więcej eksperckich informacji, analiz i raportów KIG – TUTAJ

Dane NBP – TUTAJ

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.