Bilans płatniczy w kwietniu 2019

13.06.2019

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w kwietniu.

W jego ramach dobrze prezentowały się obroty bieżące, w przypadku których zanotowano nadwyżkę na poziomie 718 mln EUR wobec nadwyżki na poziomie 533 mln EUR z marca. Dobre wyniki kwietnia oparte były głównie o sięgającą 1 964 mln EUR nadwyżkę w wymianie usług. W obrotach towarowych nadwyżka była już niższa, wyniosła bowiem 279 mln EUR i nie prezentowała tak dobrze jak nadwyżka na poziomie 589 mln EUR z marca. Wysoka nadwyżka w marcu mogła być spowodowana głównie przesunięciem świąt niemal na koniec miesiąca. Eksport towarów wynosząc 19 440 mln EUR był niższy od marcowego o 1,1% i jednocześnie o 10,3% wyższy niż przed rokiem. Import towarów w kwocie 19 161 mln EUR wyższy był o 0,5% od notowanego w marcu i o 8,7% wyższy niż przed rokiem. W pozycji dochodów pierwotnych zanotowano głęboki deficyt w wysokości -1 458 mln EUR. W przypadku dochodów wtórnych kwiecień przyniósł deficyt rzędu -67 mln EUR.

Saldo obrotów bieżących wyniosło -1 232 mln EUR w ujęciu rocznym kroczącym, co stanowiło odpowiednik -0,2% PKB Polski. Jest to to wyraźnie lepszy wynik od notowanych w marcu, kiedy to saldo obrotów bieżących wyniosło -1 984 mln EUR, tj. -0,4% PKB Polski.

Kwiecień przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich w kwocie 353 mln EUR (wobec 1 769 mln EUR w marcu i zmniejszeniu ich wielkości w kwietniu ubiegłego roku o -756 mln EUR). Jednocześnie zanotowano silny odpływ inwestycji portfelowych sięgający -610 mln EUR (wobec ich napływu w marcu w wysokości 2748 mln EUR i odpływu sprzed roku na poziomie -769 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 11,5 mld EUR kapitałów bezpośrednich odpłynęło zaś kapitału portfelowego 6,6 mld. Nadwyżka w wysokości 4,9 mld EUR z naddatkiem (w 399%) pokrywa zanotowany w ostatnich dwunastu miesiącach deficyt w obrotach bieżących (-1,2 mld EUR). Zamiana kapitału portfelowego na inwestycje bezpośrednie jest obserwowana od pewnego już czasu.

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.