Bilans płatniczy w lutym 2023. Znamy najnowsze dane NBP

14.04.2023

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w lutym 2023

bilans płatniczy

Bilans płatniczy w lutym 2023

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 2 586 mln EUR wobec nadwyżki ze stycznia sięgającej 2 133 mln EUR oraz deficytu sprzed roku na poziomie -1 773 mln EUR.

Lutowa nadwyżka okazała się zaskakująca. Zdecydowana większość analityków (w tym również my) oczekiwała salda niemal zrównoważonego (z lekkim plusem bądź minusem) Tymczasem wielkość wypracowanej nadwyżki przekroczyła oczekiwania nawet największych optymistów. Wypada w tym miejscu przypomnieć, że podobnie pozytywne zaskoczenie towarzyszyło publikacji danych za styczeń. W dodatku wstępnie prezentowane dane za styczeń zostały wraz z obecną prezentacją skorygowane w pozytywną stronę.

Dodatnie saldo w lutym było pochodną nadwyżek w: wymianie usług 3 371 mln EUR wobec 3 634 mln EUR w styczniu) oraz w wymianie towarowej (2 243 mln EUR wobec nadwyżki ze stycznia w wysokości 1 559 mln EUR). Przy czym pierwsza z wymienionych pozycji była oczekiwana, a zaskakującą okazała się ta druga – w wymienia towarowej wciąż oczekiwano deficytu lub tylko nieznacznej nadwyżki. Skalę nadwyżki w obrotach bieżących ograniczały ujemne salda w dochodach pierwotnych (-2 216 mln EUR wobec deficytu ze stycznia na poziomie –2 500 mln EUR) oraz w dochodach wtórnych (-812 mln EUR, wobec deficytu ze stycznia -560 mln EUR).

Słabo prezentowały się obroty w handlu towarami – zwłaszcza po stronie importu. Luty zazwyczaj przynosi tu stagnację na niskim poziomie bądź nawet lekkie zwiększenie aktywności w wymianie międzynarodowej. Handel szykuje się do kolejnych świąt i powoli przygotowuje do sprzedaży kolekcji wiosna – lato, firmy natomiast gromadzą zasoby do realizacji zamówień w kolejnych miesiącach. W tym jednak roku luty przyniósł spadek sprzedaży eksportowej oraz spadek zakupów importowych.

Eksport towarów wynosząc w lutym 26 502 mln EUR był niższy od styczniowego o 2,4%, okazał się też o 10,0% wyższy niż przed rokiem (w styczniu roczna dynamika eksportu była na poziomie 13,1%). Poziom eksportu w lutym był zbliżony do oczekiwanego przez rynek, choć nieco niższy od oczekiwanego przez nas. Po lutym suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 325,8 mld EUR co stanowiło odpowiednik 48,7% PKB. Import towarów w lutym w kwocie 24 259 mln EUR był o 5,3% niższy od notowanego w styczniu i równocześnie o 5,4% niższy niż przed rokiem (w styczniu roczna dynamika importu była dodatnia na poziomie 5,1%). Wyniki importu okazały się zdecydowanie niższe od prognozowanych przez nas i przez rynek. I to właśnie za sprawą niskiego importu obroty bieżące okazały zdecydowanie lepsze od prognozowanych (podobnie jak w styczniu). W tym miejscu wypada nieco ostudzić dość powszechny entuzjazm. Głównym pytaniem pozostaje, a o co import był mniejszy i na jak długo. Po części to może być inna sytuacja w zakresie cen surowców. Jednak mniejszy import mógł być również pochodną ograniczenia zakupów dób o charakterze inwestycyjnym (więc regresu w inwestycjach), lub ograniczenia zakupów dóbr o charakterze zaopatrzeniowym (więc redukcji zapasów – w oczekiwaniu na słabszy poziom zamówień).

Eksport usług w lutym wyniósł 7 252 mln EUR wobec 7 988 mln EUR w styczniu. Import usług wyniósł w lutym 3 881 mln EUR wobec 4 354 mln EUR w styczniu. Eksport usług był o 17,8% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 6,0%.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po lutym okazało się ujemne i wyniosło -12 527 mln EUR, co stanowiło odpowiednik -1,87% PKB Polski. Po styczniu saldo obrotów bieżących było ujemne i wyniosło -16 886 mln EUR, tj. -2,55% PKB Polski. Widać więc w tym zakresie znaczącą i kolejną z rzędu poprawę.

Luty przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 2 727 mln EUR (wobec napływu ze stycznia na poziomie 2 518 mln EUR i napływu z lutego 2022 roku w kwocie 3 917 mln EUR). Jednocześnie zanotowano napływ inwestycji portfelowych sięgający 3 784 mln EUR (wobec ich odpływu ze stycznia na poziomie -2 135 mln EUR i odpływu sprzed roku na poziomie -618 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 29,86 mld EUR kapitałów bezpośrednich oraz napłynęło kapitału portfelowego na kwotę 9,05 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 38,91 mld EUR. Jest to bardzo dobry wynik. Równolegle notowany był deficyt w obrotach bieżących (-12,53 mld EUR).

Wyniki samego lutego prezentują się bardzo dobrze, zwłaszcza nieoczekiwana nadwyżka w obrotach bieżących oparta o nadwyżkę zanotowaną nie tylko w usługach, ale i wymianie towarowej (choć oczywiście warto tu pamiętać o niejednoznaczności spadku importu).

Dane analizowane w perspektywie średnioterminowej też prezentują się bardzo dobrze. Szybko spada poziom deficytu w ujęciu rocznym kroczącym. W dodatku notowany jest silny napływ kapitału, tak bezpośredniego jak i portfelowego.


Pobierz raport w formacie PDF >>> bilans płatniczy w lutym 2023

Sprawdź pozostałe analizy KIG


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.