Bilans płatniczy w maju 2019

15.07.2019

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w maju.

W jego ramach dobrze prezentowały się obroty bieżące, w przypadku których zanotowano nadwyżkę na poziomie 1 006 mln EUR wobec nadwyżki na poziomie 720 mln EUR z kwietnia. Dobre wyniki maja oparte były głównie o sięgającą 2 121 mln EUR nadwyżkę w wymianie usług. W obrotach towarowych nadwyżka była już niższa, wyniosła bowiem 96 mln EUR i prezentowała się gorzej od nadwyżki na poziomie 279 mln EUR z kwietnia. Dość wysoka nadwyżka w kwietniu mogła być jeszcze wynikiem późnych w tym roku świąt. Eksport towarów wynosząc w maju 19 703 mln EUR był wyższy od kwietniowego o 1,5% i jednocześnie o 13,3% wyższy niż przed rokiem. Import towarów w kwocie 19 607 mln EUR wyższy był o 2,5% od notowanego w kwietniu i o 11,2% wyższy niż przed rokiem. W pozycji dochodów pierwotnych zanotowano głęboki deficyt w wysokości -1 296 mln EUR. W przypadku dochodów wtórnych maj przyniósł nadwyżkę rzędu 85 mln EUR.

Saldo obrotów bieżących wyniosło -69 mln EUR w ujęciu rocznym kroczącym, co stanowiło odpowiednik -0,01% PKB Polski. Jest to wyraźnie lepszy wynik od notowanego w kwietniu, kiedy to saldo obrotów bieżących wyniosło -839 mln EUR, tj. -0,2% PKB Polski.

Maj przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich w kwocie 402 mln EUR (wobec 296 mln EUR w kwietniu i napływie w maju ubiegłego roku w kwocie 1 950 mln EUR). Jednocześnie zanotowano silny odpływ inwestycji portfelowych sięgający -740 mln EUR (wobec ich odpływu w kwietniu na poziomie -630 mln EUR i odpływu sprzed roku o -526 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 11,6 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego 6,8 mld. Nadwyżka w wysokości 4,7 mld EUR z naddatkiem (blisko siedemdziesięciokrotnie) pokrywa zanotowany w ostatnich dwunastu miesiącach deficyt w obrotach bieżących (-69 mln EUR). Zamiana kapitału portfelowego na inwestycje bezpośrednie jest obserwowana od pewnego już czasu.

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.