• A A A

Bilans płatniczy w marcu 2019

14.03.2019

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w marcu.

W jego ramach dobrze prezentowały się obroty bieżące, w przypadku których zanotowano nadwyżkę na poziomie 533 mln EUR wobec deficytu na poziomie -342 mln EUR z lutego. Dobre wyniki marca oparte były głównie o sięgającą 1 891 mln EUR nadwyżkę w wymianie usług. W obrotach towarowych nadwyżka była już zdecydowanie niższa, wyniosła bowiem 589 mln EUR. Nie ulega jednak wątpliwości, że prezentowała się zdecydowanie lepiej od lutowego deficytu na poziomie -367 mln EUR. Eksport towarów wynosząc 19 654 mln EUR był wyższy od lutowego o 7,3% i jednocześnie o 7,9% większy niż przed rokiem. Import towarów w kwocie 19 065 mln EUR wyższy był o 2,0% od notowanego w lutym i o 1,4% większy niż przed rokiem. W pozycji dochodów pierwotnych zanotowano głęboki deficyt w wysokości 1 701 mln EUR. W przypadku dochodów wtórnych marzec przyniósł deficyt rzędu -184 mln EUR.

Marzec przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich w kwocie 1 769 mln EUR (wobec 1 478 mln EUR w lutym i zwiększeniu ich wielkości w marcu ubiegłego roku o 2 017 mln EUR). Jednocześnie zanotowano silny napływ inwestycji portfelowych sięgający aż 2 748 mln EUR (wobec ich odpływu w lutym w wysokości 1 948 mln EUR i napływu sprzed roku na poziomie 675 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 10,4 mld EUR kapitałów bezpośrednich odpłynęło zaś kapitału portfelowego 6,7 mld. Nadwyżka w wysokości 3,6 mld EUR z naddatkiem (w 184%) pokrywa zanotowany w ostatnich dwunastu miesiącach deficyt w obrotach bieżących (-2,0 mld EUR). Zamiana kapitału portfelowego na inwestycje bezpośrednie jest obserwowana od pewnego już czasu.

Kontakt

Karolina Makijewska
tel. +48 22 630 96 57
kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.