Bilans płatniczy w październiku 2019 r.

16.12.2019

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w październiku. W prezentowanym zestawie danych szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 529 mln EUR wobec nadwyżki z września sięgającej 172 mln EUR oraz zanotowanego przed rokiem deficytu na poziomie 447 mln EUR. Poprawa między wrześniem, a październikiem okazała się dość nieoczekiwana, zazwyczaj bowiem w tym okresie poziom salda pozostaje podobny lub nieco się pogarsza. Tym razem była poprawa i to duża. Wynikała ona głównie ze zwiększenia nadwyżki w wymianie usług (z +1 838 mln EUR do +2 018 mln EUR). Wsparło ją spłycenie deficytów w dochodach: pierwotnych (z -2 002 mln EUR we wrześniu do -1864 mln EUR w październiku) oraz wtórnych (z -132 mln EUR do -65 mln EUR). Dla całości wyniku bardzo ważne było utrzymanie sporej nadwyżki w wymianie towarowej (+440 mln EUR wobec notowanych we wrześniu +468 mln EUR).

Eksport towarów wynosząc w październiku 21 791 mln EUR był wyższy od wrześniowego o 13,0% i jednocześnie o 4,0% wyższy niż przed rokiem. We wrześniu roczna dynamika sprzedaży wynosiła 9,3% ale jeszcze w sierpniu była ujemna na poziomie -0,1%. Import towarów w kwocie 21 351 mln EUR był o 13,5% wyższy od notowanego we wrześniu i o 0,1% niższy niż przed rokiem (we wrześniu roczna dynamika importu była dodatnia na poziomie 4,3% w sierpniu zaś ujemna na poziomie -2,5%). Eksport prezentował się nieco lepiej niż w prognozach dla października (oczekiwano że sezonowy wzrost okaże się tym razem całkiem udany, choć nieco mniejszy niż przed rokiem), import zaś był wyraźnie niższy od prognozowanego. W bieżącym roku mamy naprzemiennie bardzo dobre i bardzo złe wyniki przemysłu, a co za tym idzie i eksportu towarów. Jest to głównie związane z innym niż przed rokiem rozłożeniem dostępnego w poszczególnych miesiącach czasu pracy. Oczywiście w horyzoncie średnioterminowym odczuwalne jest też stopniowe spłycanie popytu ze strony naszych głównych partnerów handlowych.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po październiku okazało się dodatnie i wyniosło 372 mln EUR, co stanowiło odpowiednik +0,07% PKB Polski. Po wrześniu saldo obrotów bieżących było ujemne i wyniosło -604 mln EUR, tj. -0,12% PKB Polski.

Październik przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 1 729 mln EUR (wobec 1 546 mln EUR napływu we wrześniu i wobec napływu z października ubiegłego roku w kwocie 441 mln EUR). Jednocześnie zanotowano głęboki odpływ inwestycji portfelowych sięgający 2 394 mln EUR (wobec ich lekkiego odpływu we wrześniu na poziomie 164 mln EUR i napływu sprzed roku na poziomie 582 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 11,3 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego na kwotę 11,2 mld. Aktualna nadwyżka w wysokości 0,1 mld EUR nie wygląda szczególnie imponująco. Nie musi jednak pokrywać żadnego deficytu – w ostatnich dwunastu miesiącach w obrotach bieżących zanotowano bowiem nadwyżkę (0,3 mld EUR).

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.