Bilans płatniczy we wrześniu 2019

13.11.2019

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego we wrześniu.

W prezentowanym zestawie danych szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 171 mln EUR wobec deficytu z sierpnia sięgającego 657 mln EUR oraz zanotowanego przed rokiem deficytu na poziomie 794 mln EUR. Poprawa między sierpniem, a wrześniem okazała się dość nieoczekiwana, zazwyczaj bowiem w tym okresie poziom deficytu pozostaje podobny lub zmniejsza się jedynie nieznacznie. Tym razem poprawa była duża. Wynikała ona głównie z zamiany deficytu w wymianie handlowej na nadwyżkę (z -104 mln EUR do +468 mln EUR). Wsparło ją też zwiększenie nadwyżki w wymianie usług (z +1 631 mln EUR do +1 837 mln EUR) oraz spłycenie deficytu w dochodach wtórnych (z -179 mln EUR do -132 mln EUR). W przypadku deficytu w dochodach pierwotnych poprawa miała jedynie kosmetyczne rozmiary (z -2 005 mln EUR w sierpniu do -2 002 mln EUR we wrześniu).

Kilka słów komentarza warto poświęcić wynikom wymiany towarowej.  Eksport towarów wynosząc we wrześniu 19 279 mln EUR był wyższy od sierpniowego o 9,6% i jednocześnie o 9,3% wyższy niż przed rokiem. Jeszcze w sierpniu roczna dynamika eksportu była ujemna na poziomie -0,1%. Import towarów we wrześniu w kwocie 18 811 mln EUR był o 6,3% wyższy od notowanego w sierpniu  i o 4,3% wyższy niż przed rokiem (w sierpniu roczna dynamika importu była ujemna na poziomie -2,5%). Eksport prezentował się „z grubsza” tak jak w prognozach dla września (oczekiwano że sezonowy wzrost okaże się tym razem całkiem udany), import zaś był wyraźnie niższy od prognozowanego. W bieżącym roku mamy naprzemiennie bardzo dobre i bardzo złe wyniki przemysłu, a co za tym idzie i eksportu towarów. Jest to głównie związane z innym niż przed rokiem rozłożeniem dostępnego w poszczególnych miesiącach czasu pracy. Oczywiście w horyzoncie średnioterminowym odczuwalne jest też stopniowe spłycanie popytu ze strony naszych głównych partnerów handlowych.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po wrześniu wyniosło -603 mln EUR, co stanowiło odpowiednik -0,12% PKB Polski. Po sierpniu saldo obrotów bieżących wyniosło -1 568 mln EUR, tj. -0,30% PKB Polski.

Wrzesień przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 1 547 mln EUR (wobec 1 604 mln EUR napływu w sierpniu i wobec napływu z września ubiegłego roku w kwocie 2 056 mln EUR). Jednocześnie zanotowano płytki odpływ inwestycji portfelowych sięgający 164 mln EUR (wobec ich silnego odpływu w sierpniu na poziomie 1 678 mln EUR i napływu sprzed roku na poziomie 506 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 10,0 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego na kwotę 8,2 mld. Nadwyżka w wysokości 1,8 mld EUR z zapasem  pokrywa zanotowany w ostatnich dwunastu miesiącach deficyt w obrotach bieżących (-0,6 mld EUR).

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.