Dołącz do nas

Dołącz do grona organizacji i ekspertów KIG. Łącząc naszą wiedzę i doświadczenie możemy podejmować jeszcze więcej działań na rzecz firm, przedsiębiorców, branż i sektorów polskiej gospodarki, a także ich promocji, zarówno w kraju, jak i za granicą. Możesz dołączyć do KIG jako organizacja członkowska lub ekspert.

Dla organizacji
Prowadzisz organizację lub izbę gospodarczą, stowarzyszenie albo fundację? Dołącz do grona ponad 150 organizacji członkowskich zrzeszonych przy KIG. Mamy też silne wsparcie Eurochambres – Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych z siedzibą w Brukseli, które integruje europejski samorząd gospodarczy i lobbuje w instytucjach UE na rzecz interesów przedsiębiorców.

Dla ekspertów
Chciałbyś współtworzyć środowisko ekspertów KIG? Dołącz do Komitetu przy KIG. Obecnie działają 23 komitety, które pełnią też rolę doradczą dla Prezydium KIG. Razem wspierajmy sprawy kluczowe dla gospodarki.

Tematy, jakimi się zajmujemy, to m.in.
• innowacje, start-upy, fundusze VC
• elektromobilność i technologie wodorowe
• ochrona środowiska i polityka klimatyczna
• MŚP i kreowanie wizerunku polskiego przedsiębiorcy
• różne sektory gospodarki, od budownictwa po gospodarkę wodną
• CSR i dialog społeczny

Poznaj Komitety KIG

Co możesz zyskać dołączając do KIG?
• dostęp do bazy wiedzy i ekspertów,
• realny wpływ na jakość stanowionego prawa,
• sieć kontaktów – organizacje branżowe, regionalne i bilateralne oraz Komitety eksperckie,
• udział w projektach,
• gwarantowany udział w forach, konferencjach i kongresach,
• możliwość zawierania partnerstw i konsorcjów.

Dowiedz się więcej

lub napisz do nas:
e-mail: kmakijewska@kig.pl

*Podstawę do zrzeszania się w Krajowej Izbie Gospodarczej stanowi art. 11 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. nr 35 poz. 195 z późniejszymi zmianami). Stanowi ona iż: „Izby gospodarcze mogą na zasadzie dobrowolności zrzeszać się w Krajowej Izbie Gospodarczej. W Krajowej Izbie Gospodarczej mogą zrzeszać się również organizacje gospodarcze i społeczne, których przedmiotem działania jest wspieranie rozwoju gospodarczego”.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.