Opinie prawne/Stanowiska/Raporty

W KIG bacznie przyglądamy się rządowym propozycjom zmian w ustawach oraz wszelkim rozwiązaniom dotyczącym przedsiębiorców i warunków prowadzenia firmy. Działamy na rzecz przedsiębiorczości w Polsce, także w obecnej sytuacji pandemii.

Zobacz nasze najnowsze opinie prawne, stanowiska i raporty.

Jesteś przedsiębiorcą albo urzędnikiem i masz własną propozycję zmiany przepisów? Napisz do nas: bpg@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.