• A A A

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

31.03.2021

Jaka była wydajność produkcji w poszczególnych branżach? Jakie branże odnotowały najwyższe zatrudnienie i płace?

Branże - comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych dwóch miesiącach 2021 roku. 

Ogólnie, produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o 2,0% w stosunku do ubiegłego roku.  W samym lutym produkcja wzrosła o 2,7% r/r.  Znacznie gorsze wyniki notuje budownictwo. W okresie I-II 2021 roku sprzedaż budownictwie spadła o 12,8% (w lutym zanotowała spadek o 16,9%)

Zatrudnienie i płace

Jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w całym sektorze przedsiębiorstw, w okresie I-II 2021 roku zatrudnienie było o 1,8% niższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 328 tys. osób. Na tym samym poziomie (o 1,8%) zanotowano spadek zatrudnienia w przemyśle w pierwszych dwóch miesiącach roku (przeciętnie zatrudnienie w przemyśle wyniosło w okresie I-II 2021 roku 2728 tys.).

Największe spadki zatrudnienia w stosunku do ubiegłego roku zanotowano m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (17,1%), produkcji skór i wyrobów skórzanych (16,4%), produkcji odzieży (14,2%).

Mimo przeciętnego spadku zatrudnienia w styczniu-lutym 2021 roku, w części branż obserwowano wzrosty – choćby w produkcji wyrobów tytoniowych (o 3,2%), gospodarce odpadami (o 3,2%) czy informacji i komunikacji (o 2,7%). 

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-luty 2021 roku wyniosło 5 552 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,7%.  W stosunku do ubiegłego roku płace wzrosły w prawie wszystkich analizowanych przez GUS branżach. Najwięcej w produkcji urządzeń elektrycznych (o 8,8%) oraz produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i elektrycznych (o 7,2%). Spadek zanotowano w zakwaterowaniu i gastronomii gdzie wynagrodzenia w stosunku do okresu styczeń-luty 2020 roku spadły o 1,3%. Gdzie płacono najlepiej? Na największe wynagrodzenia w pierwszych dwóch miesiącach roku mogli liczyć pracownicy w takich branżach jak m.in.: informacja i komunikacja (przeciętnie 9729 PLN), wydobywanie węgla (9 136 PLN), produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (8 542 PLN). Na drugim końcu zestawienia znalazły się: produkcja odzieży (3 493 PLN), produkcja skór i wyrobów skórzanych (3 713 PLN) oraz zakwaterowanie i gastronomia (3 876 PLN)

Produkcja i wydajność

W okresie styczeń-luty 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,0% wyższa niż przed rokiem (dane za sam luty pokazywały wzrost o 2,7 r/r i były niższe od oczekiwań rynku). Na dodatni wynik w ujęciu rocznym wpłynęły dobre wyniki sprzedaży w pierwszych dwóch miesiącach m.in. branże: produkcji urządzeń elektrycznych (wzrost o 36,6%), produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (wzrost o 10,6%), produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (wzrost o 7,6%), produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (5,8%). 

Z trudną sytuacją na początku roku borykają się m.in. producenci skór i wyrobów skórzanych (spadek sprzedaży o 22,3%) i budowa budynków (spadek o 21%). Spadła również m.in. produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 17,1%) i produkcja napojów (o 12%)

Wydajność w przemyśle w pierwszych dwóch miesiącach roku wzrosła przeciętnie o 3,9%. 

Analizując wyniki poszczególnych branż w okresie styczeń-luty należy mieć na uwadze utrzymujący się, negatywny wpływ pandemii i związanych z nią obostrzeń na działalność wielu  firmy – w szczególności świadczących usługi. Dodatkowo wpływ na wyniki budownictwa miały niekorzystne warunki atmosferyczne.  Warto jednak zauważyć, że pomimo pandemii, niektóre branże (m.in. producenci wyrobów elektrycznych, w tym AGD) radzą sobie nadzwyczaj dobrze.

Pobierz comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download monthly review of economic situation in industries

Zobacz inne raporty

 

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach
Piotr Soroczyński

Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl


Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.