Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

05.08.2021

Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach?

Analitycy Biura Polityki Gospodarczej KIG zebrali najważniejsze dane dotyczące polskiej gospodarki i prezentują je w formie kompendium.

Zastanawiasz się, jakie działania strategiczne podjąć w najbliższych miesiącach w swojej firmie? Ciekawi cię, w którą stronę podąża gospodarka i jakie to może mieć przełożenie na twój biznes?

Zobacz najważniejsze dane dotyczące stanu polskiej gospodarki – wszystkie w jednym miejscu.

Pobierz Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

Download Monthly Macroeconomic Review in English

 

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.