• A A A

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

05.11.2021

Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach?

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

Zastanawiasz się, jakie działania strategiczne podjąć w najbliższych miesiącach w swojej firmie? Ciekawi Cię, w którą stronę podąża gospodarka i jakie to może mieć przełożenie na twój biznes?
Zobacz najważniejsze dane dotyczące stanu polskiej gospodarki.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w drugim kwartale 2021 PKB wzrósł o 11,2% r/r wobec spadku o 0,8% r/r w pierwszym kwartale 2021.
Wzrost
okazał się zbliżony do oczekiwanego przez rynek. W trzecim kwartale 2021 roku oczekiwana jest dynamika PKB na poziomie 5,5% r/r, a w kwartale czwartym 6,3%. Duża zmienność dynamiki PKB w bieżącym roku to efekt odreagowania bardzo zmiennej bazy sprzed roku. W całym roku 2020 PKB w ujęciu realnym skurczył się o 2,5%.
W ujęciu nominalnym PKB wyniósł 2327 mld PLN (524 mld EUR).
W
całym roku 2021 wzrost gospodarczy może okazać się wysoki i wynieść około 5,6%, a PKB osiągnie w ujęciu nominalnym 2589 mld PLN (568 mld EUR).

Szczegółowe dane dotyczące polskiej gospodarki, dostępne w formie kompendium – w linkach – poniżej.

Pobierz! Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

Download! Monthly Macroeconomic Review in English

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.