Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

04.08.2022

Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach?

comiesięczny przegląd

 

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

Zastanawiasz się, jakie działania strategiczne podjąć w najbliższych miesiącach w swojej firmie? Ciekawi Cię, w którą stronę podąża gospodarka i jakie to może mieć przełożenie na twój biznes? Zobacz najważniejsze dane dotyczące stanu polskiej gospodarki.


PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE

  • Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o dynamice PKB w pierwszym kwartale 2022 roku. Wzrost w ujęciu realnym wyniósł 8,5 r/r po wzroście 7,6 r/r w czwartym kwartale 2021 roku. Wzrost okazał się lepszy od oczekiwanego przez rynek.
  • W drugim kwartale roku 2022 wzrost realny PKB prognozowany jest na 4,9 r/r, a w kwartałach trzecim i czwartym 2022 na 2,1 r/r i 2,0 r/r. Obniżenie dynamiki wzrostu będzie pochodną inflacji zmniejszającej konsumpcję oraz mniejszego popytu na dobra potrzebne do wytwarzania towarów.

 

LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

  • W czerwcu liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 32,2 tys do 818,0 tys osób.
  • Stopa bezrobocia wyniosła 4,9 proc. i była niższa niż w maju o 0,2 pkt proc. Przed rokiem w czerwcu, stopa bezrobocia wynosiła 6,0 proc.
  • Liczba pracujących w czerwcu wyniosła około 15 876 tys osób. Była o 313 tys tj 2,0 wyższa niż przed rokiem.

 

BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

  • Saldo rachunku obrotów bieżących w maju 2022 było ujemne i wyniosło – 1 909 mln EUR. W poprzednim miesiącu notowany był deficyt, który wyniósł – 3 476 mln EUR. Przed rokiem notowano nadwyżkę w wysokości 491 mln EUR.
  • Po maju saldo rachunku obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym było ujemne i wyniosło 23 375 mln EUR. Jego poziom w stosunku do PKB wynosił -3,87%
  • W ostatnich 12 miesiącach eksport towarów wyniósł 299 mld EUR, a eksport usług 73 mld EUR.

 

Szczegółowe dane dotyczące polskiej gospodarki, dostępne w formie kompendium – w linkach – poniżej.

Pobierz! Przegląd Gospodarczy KIG – Miesięcznik

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.