Comiesięczny przegląd makroekonomiczny

04.11.2019

Prezentujemy zestawienie najnowszych podstawowych danych makroekonomicznych uzupełnione o prognozy przygotowane przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Pobierz RAPORT

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.