Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

03.12.2021

Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach?

Przegląd

Zastanawiasz się, jakie działania strategiczne podjąć w najbliższych miesiącach w swojej firmie?
Ciekawi Cię, w którą stronę podąża gospodarka i jakie to może mieć przełożenie na twój biznes?
Zobacz najważniejsze dane dotyczące stanu polskiej gospodarki.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w trzecim kwartale 2021 PKB wzrósł o 5,3% r/r wobec wzrostu o 11,2% r/r w drugim kwartale 2021.
Wzrost okazał się zbliżony do oczekiwanego przez rynek. W czwartym kwartale 2021 roku oczekiwana jest dynamika PKB na poziomie 6,3% r/r, a w pierwszym kwartale 2022, 6,0%.

Duża zmienność dynamiki PKB w bieżącym roku to efekt odreagowania bardzo zmiennej bazy sprzed roku. W całym roku 2020 PKB w ujęciu realnym skurczył się o 2,5%.
W ujęciu nominalnym PKB wyniósł 2327 mld PLN (524 mld EUR).
W całym roku 2021 wzrost gospodarczy może okazać się wysoki i wynieść około 5,5% a PKB osiągnie w ujęciu nominalnym 2591 mld PLN (567 mld EUR)
.

Szczegółowe dane, dotyczące polskiej gospodarki, dostępne w formie kompendium, poniżej.

Pobierz! Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

Download! Monthly Macroeconomic Review in English

 

Piotr Soroczyński

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.