KIG poleca: Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

04.07.2022

Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach? Zobacz najważniejsze dane dotyczące stanu polskiej gospodarki

miesięcznik makroekonomiczny

  • PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE

W drugim kwartale roku 2022 wzrost realny PKB prognozowany jest na 5,0% r/r, a w kwartałach trzecim i czwartym 2022 na 2,0% r/r  i  2,0% r/r.

Obniżenie dynamiki wzrostu będzie pochodną inflacji zmniejszającej konsumpcję oraz mniejszego popytu na dobra potrzebne do wytwarzania towarów.

  • LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

W maju liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 27,8 tys do 850,2 tys osób.

Stopa bezrobocia wyniosła 5,1% i była niższa niż w kwietniu o 0,1 pkt proc. Przed rokiem, w maju stopa bezrobocia wynosiła 6,1%.

Maj zazwyczaj przynosi poprawę w statystykach bezrobocia. Zwiększa się bowiem popyt na prace sezonowe w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych.

W maju przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 6 399,59 PLN. Była więc o 227,36 PLN tj o 3,4% niższa niż w kwietniu oraz o 762,25 PLN i 13,5% wyższa niż w maju poprzedniego roku.

  • BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

Na początku czerwca Narodowy Bank Polski zaprezentował szacunkowe dane dotyczące bilansu płatniczego w kwietniu. Saldo rachunku obrotów bieżących w kwietniu 2022 było ujemne i wyniosło 3 924 mln EUR. W poprzednim miesiącu notowany był deficyt, który wyniósł 2 972 mln EUR. Przed rokiem notowano nadwyżkę w wysokości 1 282 mln EUR.

 


Szczegółowe dane dotyczące polskiej gospodarki, dostępne w formie kompendium – poniżej

Pobierz! Miesięcznik_Makroekonomiczny_2022 06 30

Download! Monthly Macroeconomic_2022 06 30


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.