Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

05.09.2022

Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach?

comiesięczny przegląd

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

Zastanawiasz się, jakie działania strategiczne podjąć w najbliższych miesiącach w swojej firmie? Ciekawi Cię, w którą stronę podąża gospodarka i jakie to może mieć przełożenie na twój biznes? Zobacz najważniejsze dane dotyczące stanu polskiej gospodarki.


PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE

  • Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o dynamice PKB w drugim kwartale 2022 roku. Wzrost w ujęciu realnym wyniósł 5,5% r/r po wzroście 8,5% r/r w pierwszym kwartale 2022 roku. Wzrost okazał się słabszy od oczekiwanego przez rynek, choć nieco wyższy niż w naszych szacunkach.
  • W trzecim kwartale roku 2022 wzrost realny PKB prognozowana jest na 2,8% r/r, a w kwartałach czwartym 2022 i pierwszym 2023 na 2,0% r/r i 1,6% r/r.
  • Dla roku 2022 dynamika PKB prognozowana jest na 4,7%. W ujęciu nominalnym PKB wyniesie 3 020 mld PLN 648 mld EUR.

 

LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

  • W lipcu liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 78 tyś. do 810,2 tyś. osób. Stopa bezrobocia wyniosła 4,9 proc. Stopa bezrobocia była taka sama jak w czerwcu. Przed rokiem w lipcu stopa bezrobocia wynosiła 5,9 proc.
  • Liczba pracujących w lipcu wyniosła około 15 725 tyś. osób. Była o 176 tyś. tj 1,1 proc. wyższa niż przed rokiem.
  • W końcu roku 2022 stopa bezrobocia wyniesie 5,0 proc., a liczba bezrobotnych 835 tyś.

 

BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

  • Na początku sierpnia Narodowy Bank Polski zaprezentował szacunkowe dane dotyczące bilansu płatniczego w czerwcu. Saldo rachunku obrotów bieżących w czerwcu 2022 było ujemne i wyniosło -1 468 mln EUR. W poprzednim miesiącu notowany był deficyt, który wyniósł -1 485 mln EUR. Przed rokiem notowano deficyt w wysokości -464 mln EUR.
  • Po czerwcu saldo rachunku obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym było ujemne i wyniosło -23 955 mln EUR. Jego poziom w stosunku do PKB wynosił -3,92%.
  • W ostatnich 12 miesiącach eksport towarów wyniósł 305 mld EUR, a eksport usług 74 mld EUR.

 

Szczegółowe dane dostępne w formie kompendium – w linkach – poniżej.

Pobierz! Przegląd Gospodarczy KIG – Miesięcznik_2022 08 31

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English 2022 08 31

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.