Comiesięczny przegląd makroekonomiczny - 28.02.2020 r.

06.03.2020

Produkt krajowy brutto, bilans obrotów bieżących oraz główne wskaźniki makroekonomiczne w lutym w jednym miejscu. Zachęcamy do zapoznania się z comiesięcznym przeglądem makroekonomicznym. Pobierz RAPORT

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.