Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

12.01.2024

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE

 • Produkt krajowy brutto zwiększył się o 0,5% r/r,po spadku w kwartale drugim o 0,6% r/r. Wynik był lepszy od oczekiwanego przez rynek.
 • Wyjście z recesji było możliwe dzięki przełamaniu negatywnych tendencji w konsumpcji.
 • W czwartym kwartale 2023 prawdopodobny jest wzrost gospodarczy na poziomie 1,4% r/r.
 • Dla roku 2024 dynamika PKB szacowana jest na 3,3%. W ujęciu nominalnym PKB wyniesie 3 669 mld PLN( 848 mld EUR).


LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

Listopad zazwyczaj przynosi lekkie pogorszenie w statystykach bezrobocia. Kończy się już bowiem popyt na prace sezonowe w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Dane z listopada były zbliżone do oczekiwanych.

 • W listopadzie liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się o 3,0 tys. do 773,4 tys. osób.
 • Stopa bezrobocia wyniosła 5,0%.
 • Liczba pracujących w listopadzie wyniosła około 14 694 tys.osób. Była o 195 tys., tj. 1,31% niższa niż przed rokiem.


BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

 • Saldo rachunku obrotów bieżących w październiku 2023 było dodatnie i wyniosło 2 036 mln EUR.
 • W poprzednim miesiącu notowana była nadwyżka, która wyniosła 394 mln EUR.
 • Przed rokiem notowano nadwyżkę w wysokości 747 mln EUR.
 • Po październiku saldo rachunku obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym było dodatnie i wyniosło 5 894 mln EUR. Jego poziom w stosunku do PKB wynosił 0,80%.
 • W ostatnich 12 miesiącach eksport towarów wyniósł 335 mld EUR, a eksport usług 97 mld EUR.

 


Pobierz! Przegląd Gospodarczy KIG – Miesięcznik

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.