Comiesięczny przegląd makroekonomiczny - 29.05.2020 r.

09.06.2020

Cała prawda o tym, co działo się w polskiej gospodarce w kwietniu 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z comiesięcznym raportem prezentującym najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne osiągnięte w dobie pandemii i częściowego zamrożenia gospodarczego. Publikacja zawiera też prognozy ekspertów KIG na najbliższy czas (maj – październik 2020).

Pobierz [RAPORT]

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.