Comiesięczny przegląd makroekonomiczny - 30.04.2020 r.

05.05.2020

Raport zwiera marcowe danie o stanie gospodarki, które pozwalają nam wnioskować o tym, co będzie się działo w najbliższych miesiącach.

Raport do pobrania tutaj [PDF]

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.