Comiesięczny przegląd makroekonomiczny - 31.01.2020 r.

04.02.2020

Produkt krajowy brutto,  bilans obrotów bieżących oraz główne wskaźniki  makroekonomiczne w grudniu. Pobierz RAPORT

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.