Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

07.06.2024

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki

przegląd makroekonomiczny

 

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG [Stan na dzień: 31.05.2024 r.]

Jak wynika z danych opublikowanych w eksperckim przeglądzie makroekonomicznym, Polska gospodarka jest w dobrej kondycji. Rynek pracy jest silny, a wzrost gospodarczy jest stabilny.

 

  • Rynek pracy: Stopa bezrobocia w Polsce spada i osiągnęła najniższy poziom w kwietniu od 30 lat. W kolejnych miesiącach trend ten ma się utrzymać.
    W kwietniu przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 8271,99 PLN. Była więc o 136,80 PLN tj. 1,6% niższa niż w marcu. Była też o 841,34 PLN i 11,3% wyższa niż w kwietniu 2023 roku.
  • Wzrost gospodarczy: PKB Polski wzrósł w pierwszym kwartale 2024 roku o 1,9%, co jest wynikiem wyższym od oczekiwanego. Wzrost gospodarczy ma się utrzymać w kolejnych kwartałach.
    W całym roku 2023 dynamika PKB sięgnęła 0,2%. W ujęciu nominalnym PKB wyniósł 3 410 mld PLN (751 mld EUR). Dla całego roku 2024 dynamika PKB prognozowana jest na 2,6%.
  • Bilans płatniczy: Saldo rachunku obrotów bieżących w marcu 2024 roku wyniosło 325 mln EUR i jest dodatnie w ujęciu rocznym.

 

Eksport towarów porównywalny jest obecnie z 42,6% PKB. Jest to wartość wysoka jak dla kraju o ludności i powierzchni Polski. Eksport usług porównywalny jest z 13,2% PKB co również należy uznać za bardzo dobry wynik. Wskaźniki te są lepsze od notowanych przed początkiem kryzysu pandemicznego.

 


Szczegółowe dane dotyczące polskiej gospodarki

Pobierz! Przegląd Makroekonomiczny KIG – Miesięcznik

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.