Comiesięczny przegląd makroekonomiczny

03.09.2020

Pojawiające się w ostatnim czasie dane o stanie gospodarki dają podstawy do formułowania scenariuszy stopniowego wychodzenia z kryzysu. Szybciej odbudowuje się produkcja przemysłowa (z eksportem) i sprzedaż w handlu detalicznym. Zwracają uwagę zaś stosunkowo słabe wyniki budownictwa. Sytuacja na rynku pracy okazuje się być wyraźnie lepsza niż w prognozach.

Pobierz [RAPORT]

 Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.