Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

05.11.2020

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o dynamice PKB w II kwartale 2020 PKB obniżył się 8,4 r/r wobec wzrostu w pierwszym kwartale o 1,9%r/r. Spadek okazał się nieco płytszy od oczekiwanego przez rynek.

Po szczególnie trudnym kwietniu w maju i w miesiącach letnich notowana była wyraźna poprawa aktywności gospodarczej. Była ona silniejsza niż oczekiwano. Było to związane z szybszym postępowaniem odmrażania gospodarki. Wyniki lipca, sierpnia i września wskazują, że poprawa w kwartale trzecim będzie wyraźna. Niestety, w końcu roku oczekiwane jest czasowe zamknięcie części gospodarki.

Pierwszy kwartał 2020 prezentował się nieco lepiej niż można było oczekiwać. Kwartały drugi przyniósł głęboki spadek PKB. W kwartale trzecim spadek PKB powinien być już niewielki. Niestety w kwartale czwartym szybka poprawa aktywności gospodarczej nie będzie kontynuowana. W całym roku 2020 PKB w ujęciu realnym skurczy się o 2,2%. Wzrost w roku 2021 może okazać się wysoki (ze względu na efekty bazowe) i wynieść około 3,8%.

Pobierz Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny [PDF]

Download Monthly Macroeconomic Review in English [PDF]

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.