Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

03.03.2022

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

 

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w styczniu 2022 roku. Województwo wielkopolskie było regionem o najniższej stopie bezrobocia (3,2%). Najwyższy poziom wynagrodzeń w przemyśle odnotowano w województwie dolnośląskim (6 691 PLN) a w budownictwie – w województwie mazowieckim (7 761 PLN). Najwyższe tempo wzrostu produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym zanotowało województwo mazowieckie (o 32,2%). W produkcji budowlanej najwyższą dynamikę osiągnięto w województwie świętokrzyskim (o 85,2%).

Bezrobocie

W styczniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 927,1 tys. osób i była o 31,9 tys. wyższa niż w końcu grudnia 2021 roku oraz o 163,3 tys. niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,5% była wyższa o 0,1 pkt proc. niż miesiąc wcześniej i niższa o 1 pkt proc. niż przed rokiem. Warto wspomnieć, że styczeń zazwyczaj przynosi pogorszenie w statystykach bezrobocia. Wynika to m.in. dopasowywania stanów osobowych w firmach do aktualnych możliwości i poziomu zamówień. Najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w styczniu w województwie warmińsko-mazurskim (9,0%) a najniższe w wielkopolskim (3,2%).

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

Przeciętne uposażenie w styczniu 2022 roku wyniosło średnio dla całego kraju 5 963 PLN w przemyśle i 5 941 PLN w budownictwie. W porównaniu z ze styczniem 2021 roku płace w przemyśle wzrosły o 8,2% a w budownictwie o 12,1%. Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle zanotowano w województwie dolnośląskim – 6 691 PLN.  W styczniu 2022 roku na wynagrodzenia średnie powyżej 6 tys. PLN mogli liczyć również pracownicy w województwach: mazowieckim (6 576 PLN), śląskim (6 215 PLN) i pomorskim (6 101 PLN). Najniższe płace otrzymywali pracownicy w województwie podlaskim (5 248 PLN). W budownictwie najwyższe wynagrodzenia płacono w styczniu w województwie mazowieckim (średnio 7 761 PLN). Najniższy poziom wynagrodzeń zanotowano w województwie lubelskim (4 477 PLN).

Przemysł – produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w styczniu 2022 roku o 19,2% r/r. Wzrost produkcji zanotowano we wszystkich regionach na czele z mazowieckim, gdzie produkcja zwiększyła się w ujęciu rocznym o 32,2%. Ponad 20 proc. wzrosty sprzedaży zanotował również przemysł w województwach: podkarpackim (25,2%), podlaskim (23,9%), zachodniopomorskim (22,4%), łódzkim (22,0%) oraz małopolskim (20,6%). Najniższe tempo wzrostu produkcji sprzedanej zaobserwowano w województwach: wielkopolskim (wzrost o 7,7%) oraz dolnośląskim (o 7,8%). Wydajność w przemyśle w styczniu br. wzrosła we wszystkich województwach – przeciętnie o 17,6% w skali całego kraju. Największy wzrost zanotowano w województwie mazowieckim (o 30,5%) oraz łódzkim (o 20,1%).

Budownictwo – produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana w budownictwie w styczniu 2022 roku wzrosła w skali całego kraju o 31,3% r/r. Dodatnie wyniki wzrostu w ujęciu rocznym odnotowano we wszystkich regionach. Najlepszy wynik w styczniu osiągnęły województwa: świętokrzyskie (wzrost o 85,2%), pomorskie (wzrost o 84,5%), opolskie (71,7%), lubuskie (o 69,3%). Najniższy wzrost (o 3,2%) odnotowano w województwie podlaskim. Wydajność w budownictwie w styczniu 2022 roku również wzrosła we wszystkich województwach – średnio o 30,1% r/r. Najwyższe wzrosty odnotowano w województwach świętokrzyskim i pomorskim (odpowiednio 85,6% oraz 84,9%).

Rynek mieszkaniowy

W styczniu oddano do użytku 15 315 mieszkań czyli o 12,5% mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Największy wzrost odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim (o 64,4%) a największy spadek w województwie lubelskim – o 51,1%.

 

Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach 28.02.2022

Download! Monthly review of the economic situation in voivodships 28.02.2022

 

Zobacz także inne raporty KIG

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.