Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach - 27.04.2020 r.

29.04.2020

Marzec był pierwszym miesiącem, w którym zaczęły być widoczne efekty zamrożenia gospodarki w związku z koronawirusem. Marzec to równocześnie miesiąc zamykający statystyki pierwszego kwartału. Widać w nich znaczące zróżnicowanie sytuacji firm w zależności od regionu w którym działają. W części województw dynamika produkcji przemysłowej w pierwszym kwartale wciąż wyraźnie przekraczała 4%. Niestety w przypadkach kilku województw okazała się już ujemna. Jeszcze większe dysproporcje miały miejsce w zakresie wyników budownictwa. Sprzedaż budowlano-montażowa w pierwszym kwartale w części województw okazała się o przeszło 20% wyższa niż przed rokiem. Notowane były jednak też spadki – nawet bliskie 10%.

Raport do pobrania tutaj [PDF]

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.