Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

29.03.2022

Jaka była wydajność produkcji w poszczególnych branżach? Jakie branże odnotowały najwyższe zatrudnienie i płace? Sprawdź – opracowany przez Ekspertów KIG – comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej

przegląd sytuacji gospodarczej

 

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I-II 2022 roku

  • Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o 17,4 % w stosunku do ubiegłego roku.
  • W samym lutym produkcja wzrosła o 17,6% r/r.
  • Produkcja sprzedana w budownictwie w okresie styczeń – luty br. była wyższa o 18,1% niż przed rokiem.
  • W samym lutym, produkcja budowlana wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 21,2%.

 

Zatrudnienie i płace

Jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w całym sektorze przedsiębiorstw, w pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku zatrudnienie było o 2,1% wyższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 464 tys. osób.  Zatrudnienie w przemyśle wzrosło o 1,3% (przeciętne zatrudnienie w przemyśle w okresie I-II 2022 r. wyniosło średnio 2 764 tys. osób).

Poziom zatrudnienia w okresie I-II 2022 roku w porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększył się m.in. w magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej transport (o 18,0%), informacji i komunikacji (o 10,4%), produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 9,7%) czy zakwaterowaniu i gastronomii (o 8,5%).  Największe spadki zatrudnienia w stosunku do ubiegłego roku zanotowano w takich branżach, jak m.in.: produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 11,5%), wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 6,4%) i produkcji odzieży (o 6,1%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-II 2022 roku wyniosło 6 157 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 10,9%.

Płace w pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku wzrosły we wszystkich analizowanych przez GUS branżach. Największe wzrosty zaobserwowano w przypadku wyrobów tytoniowych (o 15,7%) i zakwaterowaniu i gastronomii (o 15,4%). Najniższe wzrosty widoczne były w poligrafii (o 4,0%) czy produkcji napojów i produkcji wyrobów farmaceutycznych (w obu przypadkach wzrost o 5,1%).

W okresie I-II 2022 roku najwyższym średnim poziomem wynagrodzeń  mogły pochwalić się takie branże jak: informacja i komunikacja (10 624 PLN) oraz wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (10 431 PLN). Najniższe wynagrodzenia oferowane były w takich branżach jak: produkcja odzieży (3 929 PLN), produkcja skór i wyrobów skórzanych (4 140 PLN) czy zakwaterowanie i gastronomia (4 473 PLN).

 

Produkcja i wydajność

W okresie styczeń-luty 2022 roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 17,4% wyższa niż przed rokiem (dane za sam luty mówią o wzroście o 17,6% r/r). W tym samym okresie sprzedaż w budownictwie wzrosła o 18,1% r/r.

Największe wzrosty produkcji zanotowano w przypadku m.in.: wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 36,5%), wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (o 34,7%) oraz produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 33,2%). Spadek produkcji dotknął dwóch analizowanych przez GUS branż: produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 5,0%) oraz produkcji urządzeń elektrycznych (o 3,1%).

Wydajność w przemyśle w okresie styczeń-luty br. wzrosła przeciętnie o 15,9%. Największe wzrosty wydajności zanotowano m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 43,9%), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodną (o 40,1%). Wydajność spadła w jednej branży – produkcji urządzeń elektrycznych (o 7,6%).

W pierwszych dwóch miesiącach br. zarówno przemysł jak i budownictwo prezentowały zaskakująco dobre wyniki, wyższe – jak to miało miejsce w przypadku produkcji przemysłowej – od oczekiwań rynkowych. W wynikach marcowych widoczne mogą być już pierwsze konsekwencje rosyjskiej inwazji na Ukrainę, skutkujące m.in. przerwaniem łańcuchów dostaw w wielu branżach.

 

Pobierz w PDF >>> Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Pobierz w PDF >>> Monthly review of economic situation in industries

Zobacz także inne raporty KIG

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.