Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

02.12.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie styczeń – październik 2022 roku

przegląd w branżach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  • Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w pierwszych dziesięciu miesiącach 2022 r. (w ujęciu rocznym) o 11,6%.
  • W samym październiku produkcja wzrosła o 6,8% r/r.
  • Produkcja sprzedana w budownictwie w okresie I-X była wyższa o 8,1% niż przed rokiem.
  • W październiku produkcja budowlana wzrosła r/r o 3,9%.

 

Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw (w okresie I-X 2022 r.) było o 2,5% wyższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 501 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie wzrosło o 1,4% (przeciętne zatrudnienie wyniosło średnio 2 769 tys. osób).

W okresie styczeń-październik 2022 r. zatrudnienie zwiększyło się (w stosunku do ubiegłego roku) w takich branżach jak m.in.: informacja i komunikacja (o 11,5%); zakwaterowanie i gastronomia (o 9,6%); transport lądowy i rurociągowy (o 5,8%) czy też produkcja wyrobów farmaceutycznych (o 5,8%). Największe spadki zatrudnienia zaobserwowano w przypadku m.in.:  produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 11,3%), produkcji odzieży (o 5,8%) czy wydobywania węgla brunatnego i kamiennego (o 4,8%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-X 2022 roku wyniosło 6 564 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 13,2%.

We wszystkich analizowanych przez GUS branżach przeciętne płace w okresie styczeń-październik 2022 r. wzrosły.  Wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego było branżą, w której średnia płaca wzrosła najmocniej – o 29,8%. Najwolniej płace rosły w firmach produkujących wyroby farmaceutyczne (o 6,7%).

W okresie I-X 2022 r. na najwyższe wynagrodzenia mogli liczyć pracownicy z branży produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (11 551 PLN), informacji i komunikacji (11 239 PLN) oraz wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (10 905 PLN). Najniższy poziom wynagrodzeń zanotowano w przypadku produkcji odzieży (4 093 PLN).

 

Produkcja i wydajność

W okresie styczeń-październik 2022 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 11,6% (w samym październiku o 6,8%  r/r). Sprzedaż w budownictwie wzrosła o 8,1% r/r.

Produkcja sprzedana wzrosła we wszystkich branżach (warto wspomnieć, że kolejny miesiąc GUS nie podał danych o poziomie sprzedaży oraz dynamiki miesięcznej i rocznej dla produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej).

Największe wzrosty sprzedaży zanotowano w przypadku wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (o 29,8%), produkcji maszyn i urządzeń (o 22,3%) oraz poligrafii, reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 21,7%). Na drugim końcu zestawienia znalazła się produkcja mebli ze wzrostem na poziomie 3,3%.

Wydajność w okresie I-X 2022 roku wzrosła przeciętnie o 10,1% a wzrosty zanotowano we wszystkich analizowanych przez GUS branżach (dla dwóch branż ze względu na brak danych o sprzedaży niemożliwe jest wyliczenie danych o wzroście wydajności). Wydajność wzrosła najmocniej w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 36,3%), a najsłabiej w produkcji mebli – o 1,8%.

Analizując dane dotyczące działalności branż warto wspomnieć, że dane w ujęciu rocznym o produkcji przemysłowej w październiku okazały się niższe od prognoz rynkowych (choć wyższe niż szacunki KIG). Niezbyt optymistyczne są również wyniki miesięczne (spadek produkcji w stosunku do września br. o 0,7%). Niepokój wciąż może budzić znaczy spadek sprzedaży w ujęciu rocznym w niektórych, istotnych dla kondycji całej gospodarki branżach, w tym np. chemicznej, w której sprzedaż spadła w październiku w stosunku do ubiegłego roku o 12,1%.

 Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download! Monthly review of economic situation in industries

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.