Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

29.12.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I – XI 2022 roku

przegląd w branżach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  • Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła (w ujęciu rocznym) o 10,9%. W samym listopadzie zanotowano wzrost o 4,6% r/r.
  • Produkcja sprzedana w budownictwie w okresie I-XI była wyższa o 6,5% niż przed rokiem. W listopadzie produkcja budowlana wzrosła r/r o 4,0%.

Zatrudnienie i płace

W okresie I-XI 2022 r. zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw było o 2,5% wyższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 498 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie wzrosło o 1,4% (przeciętne zatrudnienie wyniosło średnio 2 768 tys. osób).

W okresie styczeń-listopad 2022 r. zatrudnienie zwiększyło się w ujęciu rocznym m.in. w takich branżach jak: informacja i komunikacja (o 11,3%); zakwaterowanie i gastronomia (o 9,0%); produkcja wyrobów farmaceutycznych (o 6,0%). Zatrudnienie spadło m.in. w branżach: produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 10,9%), produkcji odzieży (o 5,6%); wydobywania węgla brunatnego i kamiennego (o 4,5%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-XI 2022 roku wyniosło 6 594 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 13,4%. Przeciętne płace wzrosły we wszystkich analizowanych przez GUS branżach. Najmocniej w przypadku wydobywania węgla kamiennego i brunatnego– o 32,1% oraz transportu lądowego i rurociągowego – o 30,7%. Najniższy wzrost odnotowano w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 6,1%.

W okresie I-XI 2022 r. najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy z branży: produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (11 510 PLN); informacji i komunikacji (11 263 PLN) oraz wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (11 186 PLN). Najmniej płacono w branży produkcji odzieży (4 110 PLN) oraz produkcji skór i wyrobów skórzanych (4 454 PLN).

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w pierwszych jedenastu miesiącach bieżącego roku wzrosła w ujęciu rocznym o 10,9% (w samym listopadzie o 4,6% r/r). Sprzedaż w budownictwie wzrosła o 6,5% r/r.

We wszystkich branżach odnotowano wzrosty sprzedaży. Największe m.in. w przypadku wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (o 28,3%); produkcji maszyn i urządzeń (o 22,6%) oraz poligrafii, reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 20,2%). Najwolniej produkcja rosła m.in. przy produkcji mebli – o 2,7% czy produkcji wyrobów tytoniowych – o 3,1%.

Należy dodać, że GUS wstrzymał publikowanie danych o poziomie sprzedaży oraz dynamiki miesięcznej i rocznej dla produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej.

Wydajność w okresie I-XI 2022 roku wzrosła przeciętnie o 9,4% a wzrosty zanotowano we wszystkich analizowanych przez GUS branżach – najwyższe w przypadku wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (o 34,3%).

Analizując wyniki branż warto wspomnieć, że listopadowe dane o produkcji przemysłowej pozytywnie zaskoczyły rynek – dotyczy to zarówno poziomu sprzedaży jak i tempa wzrostu inflacji producenckiej. Z drugiej strony listopad był kolejnym miesiącem niepokojących spadków produkcji w ważnych branżach – np. produkcja metali zanotowała spadek r/r o 13,3% a produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych o 11,1%.

 Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download! Monthly review of economic situation in industries

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.